Digitaliseringsrådets erfaringsseminar 2020: Tenk som brukeren!

Onsdag 21. oktober kl. 08:30–10:30, 2020
Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9

Digitaliseringsrådet lanserer sin femte erfaringsrapport og temaet for 2020 handler om hvordan vi kan la brukerbehov styre utviklingen av digitale tjenester.

Digitaliseringsstrategien fra regjeringen og KS har satt sammenhengende tjenester høyt på dagsordenen. Når vi ønsker å utvikle brukervennlige, sammenhengende tjenester, holder det ikke lenger å bare tenke brukerne; vi må tenke som dem.

I årets rapport oppfordrer rådet virksomhetene til å blant annet ta i bruk verktøy som involverer brukerne før de har funnet løsningen, og å samarbeide med andre aktører som kan påvirke brukernes situasjon.

Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB og Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet holder også innlegg.

Bettina Løvemamma

Velkommen og presentasjon av Digitaliseringsrådet

Tenk som brukeren

På terskelen til samarbeid

Alvorlig sykt barn - en av syv livshendelser

Samtale Elisabeth Aarsæther og Ellen Margrethe Carlsen

Refleksjoner ved Jan Hjelle