Hvordan lykkes med digital transformasjon? Nytt utviklingsverktøy for ledergrupper

Emner:
  • Digitaliseringsrådet
  • Innovasjon
Tid:
torsdag 03. februar kl. 10:00–11:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Lurer du på hva som er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Og hvordan dere kan nå samfunnsmålene på nye måter? Har dere lyst til å ta diskusjonene i ledergruppen i en ny retning? Da er det nye verktøyet vi har utviklet noe for deg og din ledergruppe.

Arrangør av dette arrangementet er DFØ.

Digital transformasjon handler om å endre de grunnleggende måtene virksomheter løser oppgaver på ved hjelp av teknologi. Målet er bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik transformasjon kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt.

For å levere tjenester og oppgaver på nye og bedre måter for brukerne, stilles det bl.a. krav til kompetanse på hvordan digitalisering muliggjør nye og bedre måter å arbeide på. Men digital transformasjon krever også kompetanse på omstilling og endring. Lederverktøyet er basert på Digdirs kompetansemodell for digital transformasjon som lanseres samme dag.

Vi har laget et utviklingsverktøy for ledergrupper, hvor vi tar opp ulike tema som ledere bør reflektere over sammen. Verktøyet vil hjelpe ledergruppen med å få en felles forståelse for hva digital transformasjon innebærer og hvordan ta et steg videre i transformasjonsarbeidet.

I utviklingsverktøyet møter du syv ledere i staten som har kjent digital transformasjon på kroppen. De deler egne erfaringer og gir råd til deg som lurer på hvordan du kan utnytte potensialet i digital transformasjon.

På webinaret vil du møte en av dem, Ingunn Midtun Godal, direktør for Mattilsynet. Vi har invitert henne og lederen for Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen, til en samtale om suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med digital transformasjon.

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt. Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Dersom du ikke mottar lenken, sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med påloggingsinformasjon kan ha havnet der.