Hopp til hovedinnhold

Folkehelseinstituttet (FHI) skal utvikle og ta i bruk en løsning som skal gjøre data fra statistikkbankene lettere tilgjengelig og støtte mer automatisert deling og overføring av statistikkdata.

Prosjektet skal bidra til mer automatisering av dagens manuelle prosesser og bidra til bedre og mer effektivt bruk av statistikkdata fra FHI. Økt bruk av disse dataene vil kunne heve kvaliteten på beslutninger i stat og kommune, samt i frivillige
organisasjoner og privat næringsliv.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Vi er enige med dere om suksesskriteriene dere beskriver. De vil også bidra til å fremme bruken av helsedata til styring og å få utviklet tekniske systemer i et bredt spekter av virksomheter. Nå må dere gjennomføre det dere har beskrevet.

Dere sier at det er behov for statistikkdata, ikke bare internt i FHI, men også ute hos media, i kommuner og hos andre som ønsker seg oppdaterte statistikkdata. Vi anbefaler at dere kartlegger behovene grundig. Målet er å forstå både de faglige behovene de har for statistikkdata og de tekniske utfordringene hos de ulike brukerne. Tjenestedesign er et eksempel på en metodikk som kan hjelpe dere å gå i dybden på brukerens behov.

Bruk kartleggingen av brukernes behov til å lage et aktørkart hvor dere tegner det store bildet. Ta med alle de ulike aktørene/brukerne med deres ulike behov. Både offentlige og private aktører, kommersielle og ikke-kommersielle. Beskriv hele forløpet, fra begynnelsen når en aktør registrerer helsedata, til de ulike aktørene/brukerne tar statistikkdata i bruk. Beskriv også mangler og begrensninger. For eksempel når noen mangler noe eller ikke vet hvor de finner det de leter etter.

Det store bildet hjelper dere å se sammenhenger, lage brukerreiser og viser hvor gevinstene ligger. Dere er en av flere som leverer statistikkdata til aktørene/brukerne. Ta hensyn til dette. Vi anbefaler at dere jobber kontinuerlig med aktørkartet og justerer det store bildet underveis. Sørg for at dere har rom for omprioritering når nye muligheter åpner seg.

Det er ikke selvsagt at alle andre skjønner potensialet som ligger i FHIs statistikkdata. For å skape entusiasme i et bredt spekter av virksomheter må dere fortelle den gode historien om statistikkdata. Ta utgangspunkt i det store bildet og fortell hvilke gevinster dere ser. Beskriv
også hva som kan gå galt hvis data blir feiltolket. Fortell hvordan dere kan hjelpe brukerne til å unngå dette.

Den gode historien vil hjelpe dere i dialogen med departementet. De kan gi dere verdifull drahjelp for å fremme bruken av statistikkdata.

Prosjektet deres har et teknisk og lite forståelig navn. Vi anbefaler at dere gir prosjektet et navn som viser hva dere ønsker å oppnå og hvilken nytte prosjektet skal gi. Et godt navn vil også hjelpe dere å fortelle den gode historien og å skape entusiasme.

Vi anbefaler at dere tar en aktiv del i realiseringen av gevinstene. Dette gjelder både gevinstene som skal komme internt hos dere og de som skal komme hos andre aktører. Finn gevinstansvarlige som er godt integrerte i prosjektet. Kommunikasjonen med brukerne og markedsføring vil være en viktig del av jobben deres. Bruk tilbakemeldingene til å oppdatere gevinstene og gevinstrealiseringsplanen fortløpende.

Dere ønsker å jobbe agilt, med kontinuerlige leveranser. Dette kan innebære en eksperimenterende tilnærming der dere «prøver og feiler». Organiser dere slik at det er rom for dette. Bruk tilbakemeldinger fra reelle brukere.

Vi anbefaler at dere allierer dere med en kommune eller en privat aktør som dere kan tenke nytt sammen med. Et partnerskap vil kunne bane vei for nye, hittil ukjente, bruksområder for statistikkdata. Etter hvert vil det også bli et godt eksempel på den gode historien.

Hvordan kan FHI løfte blikket og sikte høyere? Hvordan kan dere utfordre samfunnsoppdraget for å bli enda bedre for brukerne deres?