Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitaliseringsrådet
Tid:
onsdag 01. november kl. 08:30–10:30, 2023
Sted:
Digitalt / Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Digitaliseringsrådet presenterer sin erfaringsrapport: "Mer fart mot bedre løsninger" 1. november kl. 08:30-10:30. Nå kan du melde deg på.

"Alle virksomheter forteller oss at de skal jobbe smidig. Men hva legger vi i det og gjør vi det på samme måte? ", spør rådsleder Svein Kristensen. I årets erfaringsrapport gjør vi et dypdykk på dette temaet, og stiller spørsmålet: Hvordan påvirker denne utviklingen ledelse, styring og organisering i offentlig sektor?

Dette er en illustrasjon som  skal får fram essensen av erfaringsrapportens kapitler. Kunden/brukerne står i sentrum og viser til bedre løsninger, Kokken kommer med sin ferdigtestede kake, Kaptein supersmidig beveger seg mot målet og departementene  kjører  samlet i stor fart mot bedre løsnigner.
IlieB.no

Registrering fra kl. 08.00 med servering.
Seminaret blir også strømmet. Programmet og strømmingen starter kl. 08:30. Mer informasjon kommer.

Bilde av rådsleder Svein Ragnar Kristensen

Digitaliseringsrådet er et uavhengig råd som gir anbefalinger til offentlige toppledere om digitaliseringsprosjekt og andre endringsprosesser der digitalisering er en viktig del. Hvert år gir rådet ut en erfaringsrapport. Dette er den åttende rapporten rådet leverer. Seminaret ledes av Digitaliseringsrådet sin leder Svein Ragnar Kristensen

Program

Alle sier de jobber smidig. Men hva legger vi i dette? Dette er tema for erfaringsrapporten til Digitaliseringsrådet.

08:30
Mer fart mot bedre løsninger Eli Stokke Rondeel, Magne Jørgensen Program klokka 08:30. Mer fart mot bedre løsninger med Eli Stokke Rondeel, Magne Jørgensen

Rådsmedlemmene Eli Stokke Rondeel og Magne Jørgensen presenterer årets erfaringsrapport. Hvilken betydning får nye arbeidsformer for organisering av virksomhetene? Hvilke konsekvenser får dette for samspillet mellom virksomhetene og departementet?

Medvirkende

Eli Stokke Rondeel, medlem Digitaliseringsrådet
Einingsleiar for IKT-prosjektportefølje, Helse Sør-Øst
Eli Stokke Rondeel

Rondeel er utdanna sivilingeniør frå NTH/NTNU innan signalbehandling i 1994. Ho har jobba 15 år som konsulent i Accenture og Devoteam. Sidan 2009 har ho jobba i Sykehuspartner som avdelingsleiar. Frå 2012 til 2015 har ho vore prosjektleiar for eit av dei største prosjekta innan helse i Noreg og gjennomført eit stort endringsleiings- og systeminnføringsprosjekt med eit budsjett på over 900 MNOK. Sidan 2018 har ho jobba som einingsleiar for IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF og har ansvaret for gjennomføring av alle dei regionale IKT-prosjekta i regionen.

Spisskompetanse:

    solid teknisk kunnskap jobbar med portefølje-, program- og prosjektleiing har god kjennskap til Prosjektvegvisaren lang erfaring med endringsleiing i komplekse og samansette organisasjonar
Magne Jørgensen, medlem Digitaliseringsrådet
Professor, OsloMet/SimulaMet
Magne Jørgensen

Jørgensen har mastergrad innan økonomi og IT frå universitetet i Karlsruhe og doktorgrad frå Universitetet i Oslo. Han er sjefsforskar ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, leiar av EDOS-programmet (Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor), og professor ved OsloMet. Han har erfaring som prosjektleiar og leiar for IT-prosessar i Telenor og Storebrand. Forskinga hans har dei seinare åra i stor grad fokusert på planlegging og leiing av IT-prosjekter.

Spisskompetanse:

leiing av digitaliseringsprosjekt

nyttestyring/gevinstrealisering, særlig i gjennomføringsfasen

kost/nytte og usikkerheitsanalysar

smidige forretnings- og utviklingsprosessar

09:10
Når fart og brukerinvolvering er viktigst Christel Borge Program klokka 09:10. Når fart og brukerinvolvering er viktigst med Christel Borge

Entur har over mange år organisert sitt utviklingsarbeid i smidige produktteam. Direktør Christel Borge forteller om hvordan de praktiserer dette nå. Hvordan kan arbeidsformen benyttes når de skal samarbeide på tvers i sektoren om deling av data? Hvordan har dialogen med departementet utviklet seg?

Foto: Moment studio

Medvirkende

Bildet viser Christel Borge, direktør i Entur
Administerende direktør, Entur
Christel Borge

Borge har bred erfaring fra telekom og IT. Hun ble sjef i Entur i 2020 og kom da fra stilling som administrerende direktør i Dipper AS. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO Office. Hun har også bakgrunn fra McKinsey.

09:25
Veien til et digitalt tilsyn Per Mathis Kongsrud Program klokka 09:25. Veien til et digitalt tilsyn med Per Mathis Kongsrud

Direktør Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet forteller om hvordan de legger om til et datadrevet tilsyn og hvilke konsekvenser det har for innretning av deres utviklingsarbeid. Hvordan har dialogen med departementet utviklet seg de siste årene?

Medvirkende

Bilde av direktør i Finanstilsynet Per Mathis Kongsrud
Direktør Finanstilsynet, Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud

Kongsrud ble utnevnt direktør i Finanstilsynet i august 2023. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra statsforvaltningen og har blant annet vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Fra 2002-2005 var han tilsatt i OECD i Paris.

09:40
Samtale mellom Christel Borge og Per Mathis Kongsrud Christel Borge, Per Mathis Kongsrud, Elin Oksavik Program klokka 09:40. Samtale mellom Christel Borge og Per Mathis Kongsrud med Christel Borge, Per Mathis Kongsrud, Elin Oksavik

Hvilke konsekvenser får nye arbeidsformer på ledelse av virksomhetene? En samtale om ledelse ledet av sekretariatets leder Elin Oksavik.

Medvirkende

Bildet viser Christel Borge, direktør i Entur
Administerende direktør, Entur
Christel Borge

Borge har bred erfaring fra telekom og IT. Hun ble sjef i Entur i 2020 og kom da fra stilling som administrerende direktør i Dipper AS. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO Office. Hun har også bakgrunn fra McKinsey.

Bilde av direktør i Finanstilsynet Per Mathis Kongsrud
Direktør Finanstilsynet, Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud

Kongsrud ble utnevnt direktør i Finanstilsynet i august 2023. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra statsforvaltningen og har blant annet vært avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Fra 2002-2005 var han tilsatt i OECD i Paris.

Portrettbilde Elin Oksavik
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Elin Oksavik

Elin Oksavik leder sekretariatet for Digitaliseringsrådet og sitter i kjerneteamet til medfinansieringsordningen. Hun hjelper virksomheter og ledere å lykkes med digitalisering ved hjelp av Digdirs virkemidler. Hun har en mastergrad fra London School of Economics og lang erfaring fra direktorat og offentlige digitaliseringstiltak.

10:10
Refleksjoner fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Petter Skarheim Program klokka 10:10. Refleksjoner fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) med Petter Skarheim

Departementsråd i Kommunal- og Distriktsdepartementet Petter Skarheim reflekterer over dagen

Medvirkende

Petter Skarheim
Departementsråd, Kommunal- og distriktsdepartementet
Petter Skarheim

Skarheim ble i 2022 utnevnt til departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han kom fra stilling som departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Før det var Skarheim direktør i Utdanningsdirektoratet i 12 år, og har blant annet erfaring som ekspedisjonssjef i samme departement og som ambassaderåd i den norske delegasjonen til OECD.