Digitaliseringsrådet er nyoppnevnt og har fått to nye rådsmedlemmer

– De to nye medlemmene i rådet styrker oss med sin kompetanse og erfaring, sier rådsleder Svein Kristensen. Det nye mandatet til digitaliseringsrådet skal ha større oppmerksomhet på hele endringsprosessen ved digitalisering, og skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

20. mar 2020

Digitaliseringsrådet skal hjelpe statlige virksomheter å lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del, og representerer en lavterskel lederstøtte. Det er virksomhetene selv som tar kontakt når de ønsker en dialog med rådet. Digitaliseringsdirektoratet er sekretariat for rådet og legger til rette for en effektiv og lærerik opplevelse for virksomhetene.

Nytt mandat til Digitaliseringsrådet

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppnevner medlemmene til rådet.

-Med det nye mandatet kan vi gi råd til virksomhetene i store og mindre prosjekter og endringsprosesser. Vi føler at vi dekker et behov for uavhengig rådgivning og sparring med virksomhetslederne. De to nye medlemmene i rådet styrker oss med sin kompetanse og erfaring, sier rådsleder Svein Kristensen, som legger til at det er fortsatt mulig å melde inn saker for dette halvåret, så ta gjerne kontakt!

Mandatet til rådet er justert på bakgrunn av erfaringene fra de første fire årene til rådet, og den positive, eksterne evalueringen som ble gjort av KPMG på vegne av KMD i fjor.

Dette er det nye mandatet (last ned pdf)

To nye medlemmer

Digitaliseringsrådet er nå nyoppnevnt for fire nye år og vi har fått to nye rådsmedlemmer.

Wasmuth og Urke

Fra venstre: May Liss Wasmuth, prosjektleder i Kongsberg Satellite Services AS og Sven Marius Urke, direktør for Domstolsadministrasjonen.

Mer om bakgrunnen til disse to og resten av rådsmedlemmene.

Kontakt

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 22 48 46

Svein Kristensen

Rådsleder, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 38 40 66