Hopp til hovedinnhold

«Det er ikke lenger frivillig å samarbeide» sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på DFØs årskonferanse tidligere i år. God digitalisering krever mer samarbeid på tvers av sektorer, og dette ønsker vi at Digitaliseringskonferansen skal gjenspeile. På konferansens andre dag er det derfor Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren som lager programmet.

Målet er at du som deltager skal få oppleve et mer skreddersydd program. En bredere målgruppe gir deg også bedre muligheter for å skape kontakter i andre virksomheter og sektorer.

En digitaliseringskonferanse for hele Norge

Vi er stolte av å kunngjøre vårt samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren. Sistnevnte består av seks etater: NOKUT, Lånekassen, Sikt, Statped, Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Dette samarbeidet åpner dørene for en bredere og mer mangfoldig deltakelse, inkludert ansatte i stat, kommune, frivillig sektor og privat næringsliv. For 2024 betyr det at NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren er medarrangører og legger programmet for konferansens andre dag. Dagen deles opp i to parallelle sesjoner før lunsj og med en felles avslutning i plenum etter lunsj.

Et program skreddersydd for deg

Den andre dagen starter programmet med to parallelle løp. Her kan du velge mellom to viktige temaer: Samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, og digital transformasjon i utdanningssektoren.

Økt samhandling gjennom aktiv deltakelse

NHO og DigiViken samarbeider om å planlegge og gjennomføre en av parallellsesjonene. Dagen innledes av tre ledere fra NHO, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Digitaliseringsdirektoratet som setter søkelys på status i dag, viktigheten av offentlig og private samarbeid innen datadeling, og hva vi må gjøre for å utløse verdien av data og nye teknologier. Du vil blant annet få høre suksesshistorier fra prosjekter vi har lykkes med i Norge innen datadeling og samarbeid offentlig/privat. I tillegg vil du få høre om utfordringer knyttet til vår digitale hukommelse, samt reflektere over hvordan vi kan få til effektiv bruk av data som finnes i våre fagsystemer og i dagens nasjonale fellesløsninger.

Vi ønsker å lytte til din verdifulle kompetanse og synspunkter, og legger derfor opp til aktiv deltakelse. Vi er overbevist om at vi ikke kan løse dette på hvert vårt kontor og i siloer. For å gi verdi og sikkerhet for innbyggere og de tjenestene vi skal levere, må vi samarbeide om data.

Digital transformasjon kan støtte utdanning for alle

Spor to som arrangeres av Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren gir en spennende mulighet til å dykke ned i hvordan digitalisering kan støtte inkluderende læringsmiljøer og livslang læring. Du vil få førstehånds erfaringer og innsikt fra undervisere, elever, studenter og forskere som deler sine perspektiver. Vi vil reflektere rundt felles retning for arbeid med digital transformasjon i utdanningssektoren og hvordan vi kan samarbeide for å nå felles mål. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å være med på å forme utdanningens digitale fremtid!

På scenen vil det være inspirerende foredragsholdere og erfaringsdelinger fra ulike perspektiver i utdanningssektoren og næringslivet. Vi ønsker din deltakelse og dine ideer velkommen i den interaktive dialogen gjennom dagen.

Hvordan dekker vi fremtidens digitale kompetansebehov?

Dagen avsluttes i fellesskap der tema vil være hvordan vi skal klare å dekke framtidas digitale kompetansebehov. For å lykkes med bruken av ny teknologi må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse. Hvordan kan vi få til kompetanseheving innen digitalisering, og hvordan kan vi samarbeide for å oppnå inkludering og livslang læring?

Digital Norway og Kompetansebehovsutvalget er blant bidragsyterne i den avsluttende plenumsdelen.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å være en del av Norges viktigste digitale fellesskap. Besøk Digitaliseringskonferansens nettside for mer informasjon og påmelding, og bli med på reisen mot det digitale Norge i 2030. Vi gleder oss til å se deg der!

Kontakt

Arrangement i Digdir