Hopp til hovedinnhold

På årets Digitaliseringskonferanse er vi stolte av å ha med oss flere medarrangører, blant dem er etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren. De har samarbeidet om å sette sammen et innholdsrikt program i et eget spor om digital transformasjon i utdanning på konferansen.

Digitaliseringen endrer utdanning, den endrer tema og metoder i fagene og den endrer hvordan yrker utøves. Hvordan er utdanningssektoren rigget for dette, og hvordan kan de samarbeide om felles ambisjoner?

Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren består av NOKUT, Lånekassen, Sikt, Statped, Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Utdanningssporet gir en spennende mulighet til å dykke ned i disse temaene, og delta i erfaringsutveksling med andre ledere i sektoren.

Vi får besøk av ministeren

I tillegg til at vi får besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, kommer Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om hvordan sektoren er rigget for å lede an i digital omstilling av samfunnet. Direktørene Sveinung Skule (Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse - HK-dir) og Morten Rosenkvist (Utdanningsdirektoratet - Udir) diskuterer felles visjon for samarbeid om digitale brukerreiser.

Digital omstilling og utdanning

Digitaliseringen endrer skole og utdanning, den endrer tema og metoder i fagene og den endrer hvordan yrker utøves. Hvordan er våre skoler og utdanningsinstitusjoner rigget for å være i forkant av dette?

– En vellykket digital omstilling er uunnværlig for grønn omstilling og demokratisk samfunnsutvikling. Omstillingen stiller krav om digital kompetanse i utdanning, i arbeidsliv og i samfunnet for øvrig. Hvordan kan vi i utdanningssektoren bidra til at Norge leder an i Europa med en vellykket digital omstilling av samfunnet? Spør Pinar Heggernes, Prorektor ved Universitetet i Bergen.

Erfaringsdeling fra utdanningssektoren

Vi byr også på suksesshistorier og smertepunkter knyttet til digitalisering og utdanning, fra ulike stemmer i sektoren. Du får høre fra elevene og fra miljøer som jobber med inkludering, fleksibel og livslang læring. Du får høre om kunstig intelligens og bruk av språkmodeller i undervisning, du får høre fra leverandører som samarbeider og ser mulighetene med data.

Dette er de som er med oss:

  • Madelen Kloster, påtroppende leder for Elevorganisasjonen som representerer 180 000 elever fra ungdomsskole og videregående opplæring over hele landet.
  • Olaug Gardener, ansvarlig for læringsdesign og jobber med Høyskolen Kristiania sin satsing på fleksibel og livslang læring.
  • Fredrik Lillestølen Ekren, prosjektleder for digital didaktikk og inkludering i Statped.
  • Yngvar C. Anda Nordberg, daglig leder for TV2 Skole AS og aktiv i en rekke prosjekter knyttet til universell utforming og særskilt tilrettelegging.
  • Terje Mørland, divisjonsdirektør for utdanning og administrasjon i Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
  • Dagfinn Bergsager, underdirektør på IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo, og tett på utviklingen av en personvernvennlig GPT-løsning.

Felles avslutning om digital kompetanse

For å lykkes med bruken av ny teknologi må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse.

I avsluttende plenum på dag to utforsker vi samfunnets og arbeidslivets digitale kompetansebehov, og vi får perspektiver fra næringsliv, utdanning og kommunal sektor på hvordan vi er rustet for å møte behovene.