Hopp til hovedinnhold

Samhandling på tvers kan være utfordrende både organisatorisk, juridisk, semantisk og teknisk. På Digitaliseringskonferansen møter du noen av dem som har fått det til. De forteller om utfordringer som måtte løses og hvilke felles ressurser og løsninger de har brukt.

Innledere til Digitaliseringskonferansen

Digitaliseringskonferansen går også i år over to dager. På konferansens andre dag retter vi oppmerksomheten mot virksomheter og personer som har konkrete erfaringer med viktige digitaliseringsprosjekter.

Dataene kommer!

KS, Origo og Skatteetaten forteller om et samarbeid mellom kommunene og Skatt som gjør livet enklere for innbyggerne og effektiviserer saksbehandlingen.

Innbygger slipper å sende dokumentasjon på skatte- og inntektsopplysninger til kommunen. Ansatte trenger ikke å kontrollere mottatte opplysninger og etterspørre dokumentasjon som mangler, de får frigjort tid til å følge opp innbyggere som har særlige behov.

Oppgjør etter dødsfall

Digdir orienterer om det omfattende arbeidet som er i gang for å løse livshendelsen «Dødsfall og arv» i digitaliseringsstrategien. Offentlige og private aktører arbeider sammen for å gjøre oppgjør etter dødsfall enklere og mer oversiktlig for de etterlatte. Informasjon om avdødes økonomiske forhold blir automatisk samlet inn fra aktørene, for eksempel formue og gjeld, skatteopplysninger, kjøretøy og eiendom.

Arvingene vil også få informasjon om det er registrert et testament i testamentregisteret, og om det er tinglyst ektepakt i ektepaktregisteret. Tjenesten letter belastningen på de etterlatte i en krevende fase av livet, og i tillegg sparer det aktørene mye tid og ressursbruk på saksbehandling og veiledning.

Digital eiendomshandel

Eiendom Norge forteller om digital samhandling ved eiendomshandel. Sentrale aktører som Kartverket, Altinn, Finans Norge, Bits og flere private virksomheter har jobbet ut en etterlengtet løsning som digitaliserer den «gamle» papirflyten ved en bolighandel.

Ukrainerne som kommer til Norge

Krigen i Ukraina har også satt den norske forvaltningen i arbeid på flere fronter. Digdir forteller om hvordan 12 virksomheter sammen har sett på hindringer og flaskehalser i flyktningens «reise» inn i landet vårt, og der fokuset har vært overganger mellom de mange offentlige tjenestene flyktingene vil ha nytte av når de skal bli en del av det norske samfunnet.

Tre tiltak er grepet fatt i sammen; eID for flyktninger, helhetlig informasjon til flyktninger og tilgang til oppdatert adresse for forvaltningen.

Kontakt

Jens Nørve

Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90849332