Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitaliseringskonferansen
  • Fellesløsninger
Tid:
tirsdag 18. juni kl. 09:00–onsdag 19. juni kl. 15:30, 2024
Sted:
Clarion Hotel The Hub, Oslo
Påmeldingsfrist:
fredag 14. juni kl. 12:00, 2024
Kontaktperson:

Program (med forbehold om endringer)

Tirsdag 18. juni

09:00
Registrering og utstillervandring Program klokka 09:00. Registrering og utstillervandring med

11:00
Åpning av konferansen Jette F. Christensen Program klokka 11:00. Åpning av konferansen med Jette F. Christensen

Velkommen ved konferansier Jette F. Christensen

Medvirkende

Bilde Jette Christensen portrett
Forfatter og statsviter,
Jette F. Christensen

Jette F. Christensen er forfatter, statsviter, europaanalytiker i Altinget og har vært stortingsrepresentant (Ap) i 11 år.

Rikets digitale tilstand Frode Danielsen
Program klokka . Rikets digitale tilstand med Frode Danielsen

Hvordan står det egentlig til med digitaliseringen her til lands?

Dagens digitalisering er ikke bærekraftig. Vi må samarbeide om felles løsninger for felles behov dersom vi skal sikre fremtidens velferdssystem.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Nå bygger vi landet på nytt med digitalisering Karianne Oldernes Tung
Program klokka . Nå bygger vi landet på nytt med digitalisering med Karianne Oldernes Tung

Statsråden om den kommende digitaliseringsstrategien (2024 til 2030).

Medvirkende

Karianne Oldernes Tung Portrett
Digitaliserings- og forvaltningsminister (Ap),
Karianne Oldernes Tung

Digitaliserings- og forvaltningsministeren har ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne og arbeid med bærekraftsmålene.

Trepartssamarbeidets refleksjoner rundt den kommende digitaliseringsstrategien Ole Erik Almlid, Peggy Hessen Følsvik, Aud Hove, Karianne Oldernes Tung
Program klokka . Trepartssamarbeidets refleksjoner rundt den kommende digitaliseringsstrategien med Ole Erik Almlid, Peggy Hessen Følsvik, Aud Hove, Karianne Oldernes Tung

I samtale med konferansier Jette F. Christensen.

Medvirkende

Ole Erik Almlid Portrett
Administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid har jobbet i NHO siden 2013, først som direktør med ansvar for kommunikasjon og regioner, og fra 2015 som viseadministrerende direktør med ansvaret for næringspolitikken i NHO. Han tiltrådte som administrerende direktør i desember 2018. Han har vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap.

Peggy-Hessen-Folsvik-LO-leder
Daglig leder, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik er LOs leder, valgt av LO-kongressen i 2022. Hun har vært en del av LOs ledelse siden 2013, først en periode som førstesekretær, deretter som første nestleder fra 2017. Peggy har tidligere vært nestleder i Handel og Kontor, og har sin yrkesbakgrunn fra luftfarten.

Aud Hove
2. nestleder , KS
Aud Hove

Nestleder i KS (Kommunesektorens organisasjon), Aud Hove (Sp).

Karianne Oldernes Tung Portrett
Digitaliserings- og forvaltningsminister (Ap),
Karianne Oldernes Tung

Digitaliserings- og forvaltningsministeren har ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne og arbeid med bærekraftsmålene.

Presentasjon av finalistene til Digitaliseringsprisen
Program klokka . Presentasjon av finalistene til Digitaliseringsprisen med

Geopolitiske endringer påvirker digital sikkerhet og teknologisk utvikling! Torgeir Larsen, Tor Jørgen Bergbye, Elise Lindeberg
Program klokka . Geopolitiske endringer påvirker digital sikkerhet og teknologisk utvikling! med Torgeir Larsen, Tor Jørgen Bergbye, Elise Lindeberg

Digitalisering bringer med seg både muligheter og utfordringer når det gjelder å møte samfunnets store utfordringer. Økt rivalisering mellom land har resultert i en økning av cyberkriminalitet, spionasje og informasjonskrigføring. Dette utgjør trusler mot personvern og datasikkerhet, samtidig som det utfordrer den digitale infrastrukturen og økonomien.

De geopolitiske svingningene har betydelig innvirkning på forholdet til organisasjoner som NATO og EU. Digitalisering spiller en avgjørende rolle i dette landskapet, hvor EU nå satser enorme midler bl.a. på bygge en felles europeisk infrastruktur med felles juridisk regulering.

Digitaliseringen av Norge i et skiftende geopolitisk landskap

utenriksråd Torgeir Larsen, Utenriksdepartementet

Hvilke innvirkning har de geopolitiske svingningene på Norges forhold til organisasjoner som NATO og EU? Hvilken rolle spiller digitaliseringen i dette landskapet? Hvordan sikrer vi våre data og vår infrastruktur, og samtidig bygger opp under en felles europeisk regulering og globalt samarbeid.

NIS2-direktivet og lov om digital sikkerhet – hva betyr dette for norske virksomheter?

Tor Jørgen Bergbye seniorrådgiver ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM

NIS2-direktivet og loven om digital sikkerhet gjør det klart at vi må prioritere cybersikkerhet og ta nødvendige skritt for å beskytte vår digitale infrastruktur og data mot stadig mer avanserte trusler. Dette inkluderer å øke samarbeidet og informasjonsdelingen mellom offentlige og privat sektor for å styrke vår felles digitale forsvarsevne.

Totalberedskapskommisjonen sine råd - med vekt på digitale trusler, forebygging og tiltak. Kritiske digitale tjenester, infrastruktur og nasjonale fellesløsninger.

Elise Lindeberg, administrerende direktør for Skygard (tidligere sikkerhetsdirektør i NKOM)

Totalberedskapskommisjonen understreker viktigheten av robuste digitale tjenester og infrastruktur for nasjonal sikkerhet og samfunnsberedskap. Kommisjonen anbefaler å prioritere sikkerhet i digitale systemer for å håndtere cyberrisiko og teknologiske feil, og involverer kontinuerlige oppdateringer av beredskapsplaner. Det anbefales å styrke nasjonale fellesløsninger både i daglig drift og krisesituasjoner, samt fremme innovasjon og tverrsektorielt samarbeid for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner.

Avsluttes med panelsamtale ledet av Jette F. Christensen

Medvirkende

Torgeir Larsen
Utenriksråd, Utenriksdepartementet
Torgeir Larsen

Torgeir Larsen er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og økonom fra London School of Economics. Utover erfaring fra utenrikstjenesten har han også arbeidet som journalist i NRK og i Dagbladet, og også i en periode vært ansatt i Statoil.

Larsen har hatt ulike rolle i Utenriksdepartementet, blant annet som avdelingsdirektør, ambassadør og statssekretær. Han har også vært Stabsjef for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Fra 2023 er han utenriksråd i Utenriksdepartementet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Tor Jørgen Bergbye

Tor Jørgen Bergbye er seniorrådgiver ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM. Han arbeider blant annet med veiledning innen digital sikkerhet.

Elise Lindeberg
CEO, Skygard
Elise Lindeberg

CEO i datasenterselskapet Skygard. Tidligere sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og medlem av regjeringens totalberedskapskommisjon.

13:00
Lunsj Program klokka 13:00. Lunsj med

Offentlig og privat samarbeid Jan Christian Vestre, Liv Astri Hovem, Steinar Thoresen, Tomas Nordheim Alme, Eirik Solheim
Program klokka . Offentlig og privat samarbeid med Jan Christian Vestre, Liv Astri Hovem, Steinar Thoresen, Tomas Nordheim Alme, Eirik Solheim

Den digitale transformasjonen av Norge er i full gang. Byggingen av et digitalt Norge mot 2030 vil kreve et tett samarbeid på tvers av offentlig, kommunal, privat og frivillig sektor. På Forbedringskonferansen i november 2023 fremhevet Riksrevisoren betydningen av digitalisering, og et effektivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, for å lykkes med den nødvendige fornyelsen av Norge og opprettholdelsen av velferdsstaten.

Vi setter helsesektoren i sentrum for diskusjonen om offentlig og privat samarbeid. Vi setter søkelyset på hvorfor samarbeid mellom offentlig og privat sektor er avgjørende for å dele og gjenbruke data. I denne sesjonen vil vi også diskutere betydningen av KI i norsk helsevesen. Hva lykkes vi med?

I samtalen vil du møte representanter fra departementene samt både offentlig og privat sektor.

Medvirkende

Jan Christian Vestre
Helse- og omsorgsminister (Ap),
Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Liv Astrid Hoem
CEO, Accelerator, Det Norske Veritas (DNV)
Liv Astri Hovem

Liv A. Hovem har lang fartstid i DNV som er en uavhengig norsk stiftelse med operasjoner i mer enn 100 land og med formål å sikre liv, verdier og miljø. Hun har bred erfaring fra maritimsektor og energisektoren, både med standard setting, privat -offentlig samarbeid, rådgivning og ledelse. De siste årene har hun vært ansvarlig for a bygge opp DNV’s kapabiliteter og forretning innenfor cybersikkerhet og digital helse. Hun er uteksaminert fra NTNU (1987) og UC Berkeley (1990), og har siden 2018 sittet i DNV’s konsernledelse.

Steinar Thoresen
Medisinsk direktør, NordicRWE
Steinar Thoresen

Steinar Thoresen er patolog med doktorgrad innen brystkreft fra Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssykehus (1979-1983). Han har også vært professor 2 ved UiB i 15 år, og leder for det nasjonale screeningprogrammet mot kreft i 15 år (Kreftregisteret).

Thoresen har vært medisinsk direktør i GSK, Abbvie og Merck i tilsammen 18 år med nasjonale og internasjonale stillinger.

Gjennom årene har han publisert 140 internasjonale vitenskapelige artikler, og har også vært styreleder i CONNECT (2021-2023).

Tomas Alme
Styreleder, DoMore Diagnostics
Tomas Nordheim Alme

Tomas Nordheim Alme er barnelege og offiser i Sjøforsvaret, med lang erfaring innen ehelse og ledelse fra ulike selskaper. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo (2003) og Norges Handelshøyskole (2015) og har vært med på utvikling og implementering av omfattende, virksomhetskritiske systemer for norsk helsevesen. Han har blant annet vært medisinsk direktør og produktsjef i DIPS og er i dag styreleder for oppstartsselskapet DoMore Diagnostics som utvikler og selger KI-baserte digitale biomarkører for kreftprognostisering fra Norge til et internasjonalt marked. Med arbeidserfaring fra ulike private selskaper, akademia, offentlige sykehus og Forsvaret, har han god innsikt i både muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom private og offentlige aktører, så vel som mellom ulike offentlige aktører.

Eirik Solheim
Journalist,
Eirik Solheim

Eirik Solheim er en internasjonalt ettertraktet formidler og foredragsholder i medie- og teknologibransjen med 25 års erfaring som teknologirådgiver, medieprodusent og journalist i NRK. I 2006 startet han den anerkjente utviklingsavdelingen NRKbeta. Solheim har hatt styreverv i NCE Media/Media City Bergen og vært konsulent i Accenture. Han er tilknyttet Høyskolen i Volda som forsker og er utdannet medieingeniør fra Universitetet i Stavanger.

15:20
Pause Program klokka 15:20. Pause med

15:50
Hvordan bør Norge gjennomføre den nye digitaliseringsstrategien? Johnny Welle, Mariann Hornnes, Lars Peder Brekk, Kjetil Århus Program klokka 15:50. Hvordan bør Norge gjennomføre den nye digitaliseringsstrategien? med Johnny Welle, Mariann Hornnes, Lars Peder Brekk, Kjetil Århus

Nå må vi brette opp ermene og gå fra ord til handling. Som en del av gjennomføringen av digitaliseringsstrategien skal Digdir utarbeide et veikart som skal konkretisere digitaliseringsstrategien. Men hvorfor trenger vi egentlig et veikart? Og hva skal til for å lykkes med et veikart?

Fire ledere i forvaltningen diskuterer gjennomføringen av strategien og hva det vil kreve av offentlig sektor.

Medvirkende

Johnny Welle, kartverkssjef
Kartverkssjef, Kartverket
Johnny Welle

Welle ble kartverkssjef i Kartverket i 2020. Han kom da fra stillingen som CEO i Entur. Tidligere har Welle vært direktør i Vy fellestjenester samt IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle er handelsøkonom MBM fra Handelshøyskolen BI.

Mariann Hornnes - direktør Direktoratet for e-helse
Ass. direktør, Helsedirektoratet
Mariann Hornnes

Hornnes har vært direktør for Direktoratet for e-helse siden juli 2021 og frem til sammenslåingen med Helsedirektoratet 01.01.24. Hun er nå ass. direktør i Helsedirektoratet. Hornnes har nærmere 30 års erfaring med ledelse og strategisk utvikling av IKT og andre virksomhetskritiske områder i bransjer som IKT og telekom, bil- og forsvarsindustrien, luftfart og helse. Hun har også hatt flere styreverv. Hornnes kjenner helsesektoren godt også fra tidligere stillinger som direktør for Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Lars Peder Brekk
Direktør, Brønnøysundregistrene
Lars Peder Brekk

Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og landbruks- og matminister. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Portrettbilde av Kjetil Århus - medlem i Digitaliseringsrådet siden 2016
Direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune
Kjetil Århus

Århus har jobbet med IKT og digitalisering i offentlig sektor siden 2007. Fra 2011 har han vært direktør for området i Bergen kommune. Han har vært initiativtaker og pådriver til kommunesektorens digitaliseringsnettverk og er leder for DigiVestland for Vestland kommunene. Han har roller i kommunesektorens sentrale samstyringsstruktur, er medlem i KommIT-rådet og KS sitt digitaliseringsutvalg. Og han har vært medlem i KDD/ Digdir sitt Digitaliseringsråd siden opprettelsen i 2016.

17:00
Faglig program slutt for dagen Program klokka 17:00. Faglig program slutt for dagen med

Nettverking i utstillerområdet mellom 17.00-19.00. Mulighet for kjøp av forfriskninger og nettverksspill kl. 18.00 med Wittario.

18:00
Nettverkingsspill! Program klokka 18:00. Nettverkingsspill! med

Det blir nettverking i utstillerområdet mellom kl. 17.00 og 19.00. Kl. 18.00 starter nettverkingsspillet i regi av Wittario. Kom og bli kjent med andre deltagere på konferansen!

19:00
Aperitiff Program klokka 19:00. Aperitiff med

19:30
Festmiddag Program klokka 19:30. Festmiddag med

Onsdag 19. juni:

Vi er stolte av å kunngjøre vårt samarbeid med NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren.

For 2024 betyr det at NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren er medarrangører og legger programmet for konferansens andre dag.

Dagen deles opp i to parallelle sesjoner før lunsj og med en felles avslutning i plenum etter lunsj:

Velg spor:

Digitalisering i offentlig sektor og næringslivet – hvordan få til økt samhandling?

Arrangør: NHO og DigiViken
Program klokka . Arrangør: NHO og DigiViken med

09:00
Åpning og velkommen Idar Kreutzer, Kristin Weidemann Wieland, Frode Danielsen Program klokka 09:00. Åpning og velkommen med Idar Kreutzer, Kristin Weidemann Wieland, Frode Danielsen

Dagen innledes av NHO, KS og Digitaliseringsdirektoratet som setter søkelys på status i dag, viktigheten av offentlig og private samarbeid innen datadeling, og hva vi må gjøre for å utløse verdien av data og nye teknologier.

Medvirkende

Idar Kreutzer
Direktør internasjonalt, privat eierskap og digitalisering offentlig/næringsliv, NHO
Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er direktør i NHO og jobber med internasjonalt arbeid, digitalisering og bærekraft. Han har vært administrerende direktør i Finans Norge og konsernsjef i Storebrand. Kreutzer har hatt flere styreverv, inkludert ved Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Han er medlem av Norges Handelshøyskoles Advisory Board og Naturrisikoutvalget, som leverer sin rapport i februar 2024. Kreutzer har tidligere levert rapporter om risikokapital i Norden og finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Panelsamtale: Data for økt produktivitet og innovasjon Idar Kreutzer, Kristin Weidemann Wieland, Mariann Hornnes, Frode Danielsen
Program klokka . Panelsamtale: Data for økt produktivitet og innovasjon med Idar Kreutzer, Kristin Weidemann Wieland, Mariann Hornnes, Frode Danielsen

Kunstig intelligens vil ikke kunne bidra slik vi ønsker hvis vi ikke har orden i eget hus og tilgang til gode data. Det legges opp til deltakelse fra salen, både med spørsmål og refleksjoner til hvordan vi kan utløse verdien av data og nye teknologier for økt produktivitet og innovasjon. Idar Kreutzer, Kristin Weidemann Wieland og Frode Danielsen vil svare på spørsmål fra deltakere stilt i konferansens deltakerapp.

Medvirkende

Idar Kreutzer
Direktør internasjonalt, privat eierskap og digitalisering offentlig/næringsliv, NHO
Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er direktør i NHO og jobber med internasjonalt arbeid, digitalisering og bærekraft. Han har vært administrerende direktør i Finans Norge og konsernsjef i Storebrand. Kreutzer har hatt flere styreverv, inkludert ved Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Han er medlem av Norges Handelshøyskoles Advisory Board og Naturrisikoutvalget, som leverer sin rapport i februar 2024. Kreutzer har tidligere levert rapporter om risikokapital i Norden og finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Mariann Hornnes - direktør Direktoratet for e-helse
Ass. direktør, Helsedirektoratet
Mariann Hornnes

Hornnes har vært direktør for Direktoratet for e-helse siden juli 2021 og frem til sammenslåingen med Helsedirektoratet 01.01.24. Hun er nå ass. direktør i Helsedirektoratet. Hornnes har nærmere 30 års erfaring med ledelse og strategisk utvikling av IKT og andre virksomhetskritiske områder i bransjer som IKT og telekom, bil- og forsvarsindustrien, luftfart og helse. Hun har også hatt flere styreverv. Hornnes kjenner helsesektoren godt også fra tidligere stillinger som direktør for Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Fremtidsønsker Madelen Kloster, Paul Chaffey
Program klokka . Fremtidsønsker med Madelen Kloster, Paul Chaffey

Vi har utfordret to personer til å snakke om hva de ønsker seg fremover. Vi får høre fra en som har engasjert seg i digitalisering i mange år, og en som fortsatt er elev og både har mer utdanning og yrkeslivet foran seg. Hva ønsker de seg? Hva mener de skal til for å bruke data til å gi oss gode og sammenhengende tjenester?

Medvirkende

Madelen Kloster
Påtroppende leder, Elevorganisasjonen
Madelen Kloster

Madelen Kloster er påtroppende leder for Elevorganisasjonen, og representerer 180 000 elever fra ungdomsskoler og videregående opplæring over hele landet. Elevorganisasjonen ønsker at skolen skal ta i bruk ny teknologi for å forbedre læringsmetoder og læring, og at alle elever skal få den teknologiske kompetansen de trenger for å være rustet til å møte fremtidens arbeidsliv.

Paul Chaffey
Studioleder, Halogen
Paul Chaffey

Paul Chaffey leder avdelingen for systemdesign i design- og innovasjonsselskapet Halogen og jobber med strategi, omstilling og innovasjon med virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor.

Han var statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet i 8 år (2013-2021) i regjeringen Solberg, med et særlig ansvar for digitalisering, forvaltningspolitikk og innovasjon i offentlig sektor. I 2001-2013 var han med å etablere og lede Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

10:45
Pause Program klokka 10:45. Pause med

11:15
Offentlig-privat samarbeid og datadeling i praksis Fredrik Øvergård, Gjermund Lanestedt , Anne Mette Havaas, Pål Brekke, Vidar Låte, Abid Ali Teepo, Tor Alvik Program klokka 11:15. Offentlig-privat samarbeid og datadeling i praksis med Fredrik Øvergård, Gjermund Lanestedt , Anne Mette Havaas, Pål Brekke, Vidar Låte, Abid Ali Teepo, Tor Alvik

Du vil høre suksesshistorier fra prosjekter vi har lykkes med i Norge innen datadeling og samarbeid offentlig-privat. I tillegg vil du presenteres for utfordringer knyttet til vår digitale hukommelse samt reflektere over hvordan få til effektiv bruk av data som eksisterer i våre fagsystemer og i dagens nasjonale fellesløsninger.

Det vil også her bli lagt opp til deltakelse fra salen da vi mener at påmeldte, er folk med verdifull kompetanse og synspunkter vi må lytte til. Vi er overbevist om at vi ikke kan løse dette på hvert vårt kontor og i siloer. For å gi verdi og sikkerhet for innbyggere og de tjenestene vi skal levere på, må vi samarbeid om data.

Medvirkende

Fredrik Øvergård
Digitaliseringsleder, Fosen IKT
Fredrik Øvergård

"Vår Digitale Hukommelse" er avgjørende for å styrke kommunene våre gjennom teknologi og innovasjon. I hans foredrag vil Fredrik dele innsikter og praktiske tilnærminger for hvordan den jevne kommunen kan gjøre denne kritiske overgangen effektivt, sikre verdifulle data, og forberede seg for en fremtid der digital smidighet vil være sentral.

I 2030 vil det være flere personer over 65 enn under 20. Denne demografiske forskyvningen utfordrer oss til å gjøre mer med mindre – en virkelighet som berører oss alle, samtidig og over hele landet. Overgangen fra en analog til en digitalt datadrevet forvaltning er ikke bare nødvendig, men avgjørende for å navigere i denne endringen.

Gjermund Lanestedt
CEO, Capto AS
Gjermund Lanestedt

Gjermund Lanestedt har mange års konsulenterfaring med utredninger, policyutvikling og styring av digital omstilling i offentlig sektor – og har også jobbet med disse temaene i forvaltningen.

Han vil gi noen refleksjoner knyttet til hvorfor det alltid har vært - og fortsatt er - krevende å få til en god utnyttelse av de betydelige dataressursene som offentlig sektor forvalter. Har vi gode forvaltningsstrukturer, rammebetingelser og styringsregimer? Hva skal til for å tilrettelegge for KI og et mer datadrevet samfunn, som mange snakker om?

Anne Mette Havaas
Direktør for kundesuksess, Sikri
Anne Mette Havaas

Anne Mette Havaas er direktør for kundesuksess i Sikri med fokus på digital transformasjon. Etter mange års erfaring og engasjement for offentlig sektor, er Anne Mette veldig opptatt av hvordan brukerne kan få gevinster ved å ta i bruk digitale løsninger. Mye av det hun har jobbet for, er at de dataene som oppstår gjennom bruk av våre fagsystemer kan brukes sikkert videre til å lage nye tjenester, men da må vi ha sikre og enkle forvaltningsmekanismer, hva må til?

Som innbygger er vi alle opptatt av å få til gode sammenhengende løsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Hvordan skal offentlig og privat sektor samarbeide for å få dette til?

Pål Brekke
Medisinsk direktør, DIPS AS
Pål Brekke

Pål Brekke er medisinsk direktør i DIPS AS og spesialist og overlege i kardiologi. Han har mange års forskningserfaring og jobber med kunstig intelligens innen signalbehandling og språkteknologi. Med blikk på helsedata fra både klinikk, forskning og helsenæring vil Brekke belyse hvordan kunstig intelligens kan frigjøre tid til pasientarbeid, og gi oss ny og bedre kunnskap om sykdom og helse - hvis vi forenkler regelverk og fortolkninger. Er det på tide å endre perspektivet på helsedata slik utgangspunktet blir at de SKAL benyttes til å lære og forbedre helsetjenesten heller enn at de låses ned? Hvordan kan vi få til et datadrevet helsevesen og samtidig gjøre helsearbeidernes hverdag enklere?

Vidar Låte
Prosjektleder, Aventi
Vidar Låte

Vidar Låte er prosjektleder hos Aventi, for leveranse av bussprioriteringssystem til Bymiljøetaten i Oslo.
Systemet kommuniserer med 400 kryss i Oslo og gir opptil 2000 busser prioritet daglig. Her vil Vidar presentere "Aktiv forvaltning av sanntidsdata gjør at bussene holder rutetidene".

Portrett Abid Ali Teepo
Leder forretningsutvikling, Kantega
Abid Ali Teepo

Abid Ali Teepo har lang erfaring som konsulent og foreleser ved BI. Han var en av grunnleggerne av konsulentselskapet Kantega og identitetstibyderen Signicat. I dag er Abid leder for forretningsutvikling hos Kantega og er ansvarlig for selskapets arbeid med digitale lommebøker og eIDAS 2.0.

eIDAS 2.0 er en ny forordning som vil regulere løsninger innen ID og tillitstjenester. Målet er mer inkludering, økt digitalisering og samhandling innad og på tvers av land i Europa. Og det sentrale virkemiddelet er den digitale ID-lommeboken som alle EU-land er forpliktet å tilby til sine innbyggere.

Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Tor Alvik

Alvik er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knytt opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning. Alvik er involvert i internasjonalt samarbeid om eID i Norden og Eu. Han deltar i Eus arbeid med eidas 2.0 og for tiden koordinerer en av fire storskalapiloter for innføringen av «European Digital Identity Wallet» (digital lommebok).

13:00
Lunsj Program klokka 13:00. Lunsj med

14:00
PLENUM: Program klokka 14:00. PLENUM: med

Arrangører: NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren

Etter lunsj vil vi sammen fokusere på hvordan vi skal dekke framtidens digitale kompetansebehov.

For å lykkes med bruken av ny teknologi må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse. Hvordan kan vi få til kompetanseheving innen digitalisering, og hvordan kan vi samarbeide for å oppnå inkludering og livslang læring?

Fremtidens digitale kompetansebehov, oppsummering av kunnskap om samfunnets og arbeidslivets behov Sveinung Skule, Annita Fjuk
Program klokka . Fremtidens digitale kompetansebehov, oppsummering av kunnskap om samfunnets og arbeidslivets behov med Sveinung Skule, Annita Fjuk

Innlegg fra Kompetansebehovsutvalget og Digital Norway.

Medvirkende

Sveinung Skule
Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sveinung Skule

Sveinung Skule er direktør i HK-dir, som har et samlet nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Skule har lang erfaring fra ledelse av forsknings- og forvaltningsvirksomhet innen høyere utdanning og kompetansepolitikk, har doktorgrad i industriell økonomi og bakgrunn som forsker. Han leder også det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget.

Annita Fjuk
Leder Kompetanse og innovasjon, Digital Norway
Annita Fjuk

Annita Fjuk har doktorgrad i informatikk fra UiO med spesialisering på e-læring for arbeidslivet. Hun er leder for kompetanse og innovasjon i Digital Norway, og brenner for etter- og videreutdanning for et arbeidsliv i endring. Annita har aktivt bidratt i nasjonale strategier og debatter om livslang læring, og var bl.a. med i utviklingen av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren (2021–2025) (regjeringen.no).

Hvordan møte behovet og lykkes med digital kompetanse Lin Marie Holvik, Oline Sæther, Esther Gilen, Rebekka Borsch, Gry Nergård
Program klokka . Hvordan møte behovet og lykkes med digital kompetanse med Lin Marie Holvik, Oline Sæther, Esther Gilen, Rebekka Borsch, Gry Nergård

Perspektiver fra næringsliv, utdanning og kommunal sektor på hvordan vi er rustet for å møte samfunnets digitale kompetansebehov. Korte innlegg med påfølgende refleksjoner og spørsmål fra salen.

Medvirkende

Lin Marie Holvik
Rektor, Thor Heyerdahl videregående skole
Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik er rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Holvik er utdannet lærer og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Holvik har bakgrunn som lærer, pedagogisk leder og rektor, og fra ulike styrer og utvalg i utdanningssektoren. Som skoleleder har Holvik i mange år jobbet aktivt med digital transformasjon, yrkesfag, ledelse og arbeid mot utenforskap.

Oline Sæther
Leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)
Oline Sæther

Oline Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), og representerer 270 000 studenter fra 34 ulike høyere utdanningsinstitusjoner. Oline er selv medisinstudent og har hatt pause fra studiene i fire år for å jobbe fulltid som studenttillitsvalgt. NSO er forkjempere for at ny teknologi må tas i bruk, og at studenter må være både brukere og utviklere av teknologi når verden blir mer og mer digital.

Esther Gilen
Kommunalsjef, Nesodden kommune
Esther Gilen

Esther Gilen leder programstyret til DigiViken og er kommunalsjef i Nesodden kommune. De har gjennomført Kompetanseløftet og hun vil gi et innblikk i hva dette har betydd for Nesodden kommune.

Rebekka Borsch
Avdelingsdirektør kompetanse, innovasjon og digitalisering, NHO
Rebekka Borsch

Rebekka Borsch er avdelingsdirektør for kompetanse, innovasjon og digitalisering i NHO og tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Gry Nergård
Direktør for forbrukerpolitiske spørsmål, Finans Norge
Gry Nergård

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Hun har fagansvar for blant annet finansiell inkludering, som er finansnæringens svar på digitalt utenforskap. Hun ledet arbeidet med å utvikle bankenes bransjenorm for hvordan de skal møte ikke-digitale kunder i 2022. Hun har også deltatt som Finans Norges representant i arbeidsgruppen som har utviklet regjeringens handlingsplan for økt inkludering i et digitalt samfunn, og er nå med i samarbeidsutvalget som skal implementere denne handlingsplanen. Hun er tidligere forbrukerombudsmann i Norge.

15:25
Refleksjoner etter to dager Frode Danielsen Program klokka 15:25. Refleksjoner etter to dager med Frode Danielsen

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

15:30
Slutt Program klokka 15:30. Slutt med

Hvordan kan digital transformasjon støtte utdanning for alle?

Arrangør: Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren (Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sikt, Statped, NOKUT og Lånekassen)
Program klokka . Arrangør: Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren (Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sikt, Statped, NOKUT og Lånekassen) med

09:00
Åpning og velkommen Morten Rosenkvist Program klokka 09:00. Åpning og velkommen med Morten Rosenkvist

Medvirkende

Morten Rosenkvist
Direktør, Utdanningsdirektoratet
Morten Rosenkvist

Morten Rosenkvist er direktør i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Udir har også et spesielt ansvar for at barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter utnytter mulighetene digitaliseringen gir i læringsarbeid og administrative prosesser. Rosenkvist er utdannet statsviter, og har god innsikt i offentlig forvaltning og kunnskapssektoren. Tidligere har han vært direktør i Lånekassen, og hatt flere lederroller i Kunnskapsdepartementet. Han har også jobbet en periode i OECD.

Visjon for samarbeid om tverrgående digitale brukerreiser Sveinung Skule
Program klokka . Visjon for samarbeid om tverrgående digitale brukerreiser med Sveinung Skule

Innlegg ved Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren.

Medvirkende

Sveinung Skule
Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sveinung Skule

Sveinung Skule er direktør i HK-dir, som har et samlet nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Skule har lang erfaring fra ledelse av forsknings- og forvaltningsvirksomhet innen høyere utdanning og kompetansepolitikk, har doktorgrad i industriell økonomi og bakgrunn som forsker. Han leder også det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget.

Digital omstilling og utdanning Pinar Heggernes
Program klokka . Digital omstilling og utdanning med Pinar Heggernes

Digitaliseringen endrer skole og utdanning, den endrer tema og metoder i fagene og den endrer hvordan yrker utøves. Hvordan er våre skoler og utdanningsinstitusjoner rigget for å være i forkant av dette? En vellykket digital omstilling er uunnværlig for grønn omstilling og demokratisk samfunnsutvikling. Omstillingen stiller krav om digital kompetanse i utdanning, i arbeidsliv og i samfunnet for øvrig. Hvordan kan vi i utdanningssektoren bidra til at Norge leder an i Europa med en vellykket digital omstilling av samfunnet?

Medvirkende

Pinar Heggernes
Prorektor, Universitetet i Bergen (UiB)
Pinar Heggernes

Pinar Heggernes er valgt prorektor og rektors stedfortreder ved UiB, med utdanning og digital kunnskap blant sine ansvarsområder. Hun er professor i informatikk med spesialisering i algoritmer. Heggernes har lang erfaring som forsker og underviser, er aktiv i den nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske arena, og er opptatt av samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning.

Innlegg ved Kunnskapsdepartementet Ivar B. Prestbakmo, Sindre Lysø
Program klokka . Innlegg ved Kunnskapsdepartementet med Ivar B. Prestbakmo, Sindre Lysø

Statssekretær Prestbakmo og statssekretær Lysø om ambisjoner for digitalisering i utdanningssektoren.

Medvirkende

Ivar B. Prestbakmo
Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
Ivar B. Prestbakmo

Ivar Bühring Prestbakmo er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

Sindre Lysø
Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
Sindre Lysø

Sindre Lysø er statssekretær for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

10:30
Pause Program klokka 10:30. Pause med

11:00
Erfaringsdelinger fra utdanningssektoren Madelen Kloster, Olaug Gardener, Fredrik Lillestølen Ekren, Yngvar C. Anda Nordberg, Terje Mørland, Dagfinn Bergsager Program klokka 11:00. Erfaringsdelinger fra utdanningssektoren med Madelen Kloster, Olaug Gardener, Fredrik Lillestølen Ekren, Yngvar C. Anda Nordberg, Terje Mørland, Dagfinn Bergsager

Suksesshistorier og smertepunkter knyttet til digitalisering og utdanning, fra ulike perspektiver. Du får høre fra elevene og fra miljøer som jobber med inkludering, fleksibel og livslang læring. Du får høre om kunstig intelligens og bruk av språkmodeller i undervisning, du får høre fra leverandører som samarbeider og ser mulighetene med data.

Medvirkende

Madelen Kloster
Påtroppende leder, Elevorganisasjonen
Madelen Kloster

Madelen Kloster er påtroppende leder for Elevorganisasjonen, og representerer 180 000 elever fra ungdomsskoler og videregående opplæring over hele landet. Elevorganisasjonen ønsker at skolen skal ta i bruk ny teknologi for å forbedre læringsmetoder og læring, og at alle elever skal få den teknologiske kompetansen de trenger for å være rustet til å møte fremtidens arbeidsliv.

Olaug Gardener
Ansvarlig for læringsdesign, Høyskolen Kristiania
Olaug Gardener

Olaug Gardener er ansvarlig for læringsdesign og jobber med Høyskolen Kristiania sin satsing på fleksibel og livslang læring. Gardener har bakgrunn med læring, teknologi og innovasjon, både som gründer, i det private og nå nyligst i høyere utdanning.

Fredrik Lillestølen Ekren
Prosjektleder, Statped
Fredrik Lillestølen Ekren

Fredrik Lillestølen Ekren er prosjektleder for digital didaktikk og inkludering i Statped. Ekren har en mastergrad i spesialpedagogikk og allsidig bakgrunn som spesialpedagog, lærer og avdelingsleder i både barnehage og grunnskole. Dette har gitt ham verdifull erfaring og innsikt i utfordringene og mulighetene knyttet til digitalisering og inkludering i utdanningssystemet.

Yngvar C. Anda Nordberg
Leder, TV 2 Skole
Yngvar C. Anda Nordberg

Yngvar Nordberg er daglig leder for TV 2 Skole AS. Nordberg jobber med en rekke prosjekter knyttet til universell utforming og særskilt tilrettelegging, og leder blant annet Standard Norges komité for universell utforming av digitale læremidler. Nordberg har tidligere jobbet for Gyldendal Undervisning og er medlem av Læremiddelutvalget i Den norske Forleggerforening.

Terje Mørland
Divisjonsdirektør, Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Terje Mørland

Terje Mørland er divisjonsdirektør for utdanning og administrasjon i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Sikt utvikler, anskaffer og leverer IT-systemer og digital infrastruktur til utdannings- og forskningssektoren. Mørland har tidligere vært direktør for tilsynsorganet NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, samt forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør innen matematikk og fysikk.

Dagfinn Bergsager
Underdirektør, Universitetet i Oslo (UiO)
Dagfinn Bergsager

Dagfinn Bergsager er underdirektør på UiOs IT-avdeling, som leverer IT-tjenester til universitetets studenter og ansatte. Han har ansvaret for 120 utviklere og designere og har med det ansvaret for de fleste IT-tjenestene som utvikles ved UiO. Bergsager har den seneste tiden jobbet tett med utviklingen av en personvernvennlig GPT-løsning, GPT UiO.

Panelsamtale: Hvordan får vi det til? Morten Rosenkvist, Sveinung Skule, Terje Mørland, Annemarie Bechmann Hansen, Kjetil Moen
Program klokka . Panelsamtale: Hvordan får vi det til? med Morten Rosenkvist, Sveinung Skule, Terje Mørland, Annemarie Bechmann Hansen, Kjetil Moen

Hvordan kan vi lykkes med samarbeid om digital transformasjon som støtter utdanning for alle? Hvor er vi tjent med felles innsats? Etatsgruppen for digital transformasjon leder an i samtalen, med inspirasjon fra forutgående erfaringsdelinger og innspill fra publikum.

Medvirkende

Morten Rosenkvist
Direktør, Utdanningsdirektoratet
Morten Rosenkvist

Morten Rosenkvist er direktør i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Udir har også et spesielt ansvar for at barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter utnytter mulighetene digitaliseringen gir i læringsarbeid og administrative prosesser. Rosenkvist er utdannet statsviter, og har god innsikt i offentlig forvaltning og kunnskapssektoren. Tidligere har han vært direktør i Lånekassen, og hatt flere lederroller i Kunnskapsdepartementet. Han har også jobbet en periode i OECD.

Sveinung Skule
Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sveinung Skule

Sveinung Skule er direktør i HK-dir, som har et samlet nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Skule har lang erfaring fra ledelse av forsknings- og forvaltningsvirksomhet innen høyere utdanning og kompetansepolitikk, har doktorgrad i industriell økonomi og bakgrunn som forsker. Han leder også det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget.

Terje Mørland
Divisjonsdirektør, Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Terje Mørland

Terje Mørland er divisjonsdirektør for utdanning og administrasjon i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Sikt utvikler, anskaffer og leverer IT-systemer og digital infrastruktur til utdannings- og forskningssektoren. Mørland har tidligere vært direktør for tilsynsorganet NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, samt forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør innen matematikk og fysikk.

Annemarie Bechmann Hansen
Direktør, Statped
Annemarie Bechmann Hansen

Annemarie Bechmann Hansen er direktør i Statped, et direktorat som yter tjenester for barn og elever med behov for varig og omfattende tilrettelegging i barnehage og skole. Dette gjør Statped gjennom å bistå den kommunale og fylkeskommunale PP-tjenesten med tjenester og kompetanseutvikling, gi opplæring i og på tegnspråk og ved å produsere læremidler og pedagogisk materiell. Bechmann Hansen har lang erfaring fra offentlig forvaltning, blant annet som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet og som administrerende direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kjetil Moen
Direktør, Lånekassen
Kjetil Moen

Kjetil Moen er direktør i Lånekassen, etter at han i starten av 2023 kom fra stillingen som direktør for virksomhetsstyring i Skatteetaten. Han har bred erfaring fra Finansdepartementet, fra Kunnskapsdepartementet, hvor han hadde lederoppgaver innenfor opplæring og barnehage, og fra Barne- og familiedepartementet, hvor han var ekspedisjonssjef for barnevernavdelingen.

13:00
Lunsj Program klokka 13:00. Lunsj med

14:00
PLENUM: Hvordan lykkes med digital kompetanse? Program klokka 14:00. PLENUM: Hvordan lykkes med digital kompetanse? med

Arrangører: NHO, DigiViken og Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren

Etter lunsj vil vi sammen fokusere på hvordan vi skal dekke framtidens digitale kompetansebehov.

For å lykkes med bruken av ny teknologi må innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse. Hvordan kan vi få til kompetanseheving innen digitalisering, og hvordan kan vi samarbeide for å oppnå inkludering og livslang læring?

Fremtidens digitale kompetansebehov Sveinung Skule, Annita Fjuk
Program klokka . Fremtidens digitale kompetansebehov med Sveinung Skule, Annita Fjuk

Oppsummering av kunnskap om samfunnets og arbeidslivets behov.

Innlegg fra Kompetansebehovsutvalget og Digital Norway.

Medvirkende

Sveinung Skule
Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Sveinung Skule

Sveinung Skule er direktør i HK-dir, som har et samlet nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Skule har lang erfaring fra ledelse av forsknings- og forvaltningsvirksomhet innen høyere utdanning og kompetansepolitikk, har doktorgrad i industriell økonomi og bakgrunn som forsker. Han leder også det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget.

Annita Fjuk
Leder Kompetanse og innovasjon, Digital Norway
Annita Fjuk

Annita Fjuk har doktorgrad i informatikk fra UiO med spesialisering på e-læring for arbeidslivet. Hun er leder for kompetanse og innovasjon i Digital Norway, og brenner for etter- og videreutdanning for et arbeidsliv i endring. Annita har aktivt bidratt i nasjonale strategier og debatter om livslang læring, og var bl.a. med i utviklingen av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren (2021–2025) (regjeringen.no).

Hvordan møte behovet og lykkes med digital kompetanse Lin Marie Holvik, Oline Sæther, Esther Gilen, Rebekka Borsch, Gry Nergård
Program klokka . Hvordan møte behovet og lykkes med digital kompetanse med Lin Marie Holvik, Oline Sæther, Esther Gilen, Rebekka Borsch, Gry Nergård

Perspektiver fra næringsliv, utdanning og kommunal sektor på hvordan vi er rustet for å møte samfunnets digitale kompetansebehov. Korte innlegg med påfølgende refleksjoner og spørsmål fra salen.

Medvirkende

Lin Marie Holvik
Rektor, Thor Heyerdahl videregående skole
Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik er rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Holvik er utdannet lærer og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Holvik har bakgrunn som lærer, pedagogisk leder og rektor, og fra ulike styrer og utvalg i utdanningssektoren. Som skoleleder har Holvik i mange år jobbet aktivt med digital transformasjon, yrkesfag, ledelse og arbeid mot utenforskap.

Oline Sæther
Leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)
Oline Sæther

Oline Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), og representerer 270 000 studenter fra 34 ulike høyere utdanningsinstitusjoner. Oline er selv medisinstudent og har hatt pause fra studiene i fire år for å jobbe fulltid som studenttillitsvalgt. NSO er forkjempere for at ny teknologi må tas i bruk, og at studenter må være både brukere og utviklere av teknologi når verden blir mer og mer digital.

Esther Gilen
Kommunalsjef, Nesodden kommune
Esther Gilen

Esther Gilen leder programstyret til DigiViken og er kommunalsjef i Nesodden kommune. De har gjennomført Kompetanseløftet og hun vil gi et innblikk i hva dette har betydd for Nesodden kommune.

Rebekka Borsch
Avdelingsdirektør kompetanse, innovasjon og digitalisering, NHO
Rebekka Borsch

Rebekka Borsch er avdelingsdirektør for kompetanse, innovasjon og digitalisering i NHO og tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Gry Nergård
Direktør for forbrukerpolitiske spørsmål, Finans Norge
Gry Nergård

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Hun har fagansvar for blant annet finansiell inkludering, som er finansnæringens svar på digitalt utenforskap. Hun ledet arbeidet med å utvikle bankenes bransjenorm for hvordan de skal møte ikke-digitale kunder i 2022. Hun har også deltatt som Finans Norges representant i arbeidsgruppen som har utviklet regjeringens handlingsplan for økt inkludering i et digitalt samfunn, og er nå med i samarbeidsutvalget som skal implementere denne handlingsplanen. Hun er tidligere forbrukerombudsmann i Norge.

15:25
Refleksjoner etter to dager Frode Danielsen Program klokka 15:25. Refleksjoner etter to dager med Frode Danielsen

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

15:30
Slutt Program klokka 15:30. Slutt med

Medarrangører

Kongens bord har fått en ny stol. Med nytt departement, ny statsråd og ny digital strategi skal det digitale Norge bygges. Den digitale transformasjonen skjer nå, og skjer fort. Fremtidens velferd står på spill, og behovet for samarbeid og handling er prekært.

Så prekært at statsråd Karianne Tung på den store styringskonferansen til DFØ 6. februar uttalte: «Vi er nødt til å bygge landet på nytt med digitalisering.» Og svaret fra riksrevisoren kom raskt, i meget klare og tydelige ordelag: «Og det er ikke lenger tid for frivillighet!»

Mulighetene er her. Veien vil bli lang og kronglete, med mange hindre på veien mot målet. Vi må nå alle ta vår tørn. For innbyggernes, næringslivets og skattebetalernes beste, må vi utnytte mulighetene som ligger foran oss. Offentlig, kommunal, privat og frivillig sektor må samarbeide, dele og gjenbruke - sammen.

Vi skal bygge det digitale Norge mot 2030 - blir du med?

Digitale Norge 2030