Digitale brukerreiser styrker forsvarsevnen

Digitaliseringsprisen 2022: Ved hjelp av brukerstyrt digitalisering får soldatene i Forsvaret en bedre og mer givende hverdag. Dette styrker Norges forsvarsevne i nye og mer utfordrende tider.

Ole Kirkerød og Benedicte Buer
Vingsersjant Ole Kirkerød er produkteier for "Min side", mens seniorrådgiver Benedicte Buer er prosjektleder for løsningen som er rettet mot personellet i Forsvaret.
Foto: Forsvaret

– For ikke lenge siden gjennomførte en stor andel av befolkningen førstegangstjeneste. Nå blir bare én av seks unge mennesker kalt inn, og færre har en nær forbindelse som har vært i Forsvaret. Dermed vet de lite om hva som venter dem når de selv skal inn, sier vingsersjant Ole Kirkerød.

Han er produkteier for Min side i Forsvaret, en digital tjeneste som skal rulles ut til nær 200 000 nordmenn i løpet av året. Tjenesten, som er én av tre finalister til Digitaliseringsprisen 2022, gir brukertilpasset informasjon og legger til rette for digital dialog og selvbetjening.

– Om du har en rolle i Forsvaret, enten det er som vernepliktig, ansatt, reservist eller du er innkalt til sesjon, så vil du ha en egen side som samler alt du trenger og som gir deg én vei inn til ett samlet Forsvar, forteller Benedicte Buer, prosjektleder for Min side og seniorrådgiver for digitalisering.

Lurer på helt forskjellige ting

Mens Forsvarets ansatte jobber på skjermede systemer, har soldater mottatt informasjon og hatt dialog med Forsvaret gjennom mer tradisjonelle kanaler: brev, epost og telefon. Informasjonen soldatene mottar har vært både generalisert og fragmentert. Forsvaret har på sin side brukt mye tid og ressurser på å motta og svare på henvendelser fra soldater om alt mellom himmel og jord.

– En bonde kan for eksempel lure på hvem som skal passe dyra hans mens han er på HV-øvelse – eller han vil vite nøyaktig hva som er hans rolle i en krisesituasjon. En 17-åring ønsker kanskje å endre tidspunkt for sesjon, eller hun vil ha en fysisk treningsplan for å stille mest mulig forberedt. En som skal reise ut i internasjonal tjeneste lurer kanskje på hvor barna skal gå på skole, ramser Buer opp.

Brukerreiser avdekket behovene

Alt dette og mer til er blitt avdekket i brukerreisene som Forsvaret har gjennomført sammen med rådgivere og tjenestedesignere fra konsulentselskapet Sopra Steria.

Buer forteller at det startet med en brukerreise for soldater og et pilotprosjekt med en gruppe ungdom som var innkalt til sesjon. I et smidig og tverrfaglig prosjektopplegg ble løsningen designet og utviklet av konsulenter fra Bouvet og egne ansatte, parallelt med at Forsvaret gjennomførte brukerreiser for andre grupper – som HV-soldater, utenlandspersonell og pårørende.

– Uten innsikten fra brukerreisene ville vi tatt viktige valg i blinde eller farget av våre egne fordommer og oppfatninger. Brukerreisene har latt oss sette målgruppene i førersetet. På den måten blir løsningen relevant for dem, sier hun.

– Ledelsen har støttet oss hele veien, og jeg føler vi er i ferd med å skape en bevegelse i forsvarssektoren. Stadig flere ser at brukerreiser og smidig utvikling er veien å gå for å levere tjenester som svarer på konkrete og reelle behov hos soldatene våre, legger Buer til.

Selvbetjening og brukerstyrt informasjon

I Min side får soldater og andre brukergrupper tilgang til skreddersydd informasjon, relevante, brukertilpassede tjenester og en oversikt over egne resultater. De kan også se informasjon som Forsvaret har lagret om dem fra egne og andre registre, som for eksempel Folkeregisteret, førerkortregisteret, Vigo og register for maritime sertifikater.

En rekke selvbetjeningsløsninger sparer tid og ressurser for Forsvarets administrasjon, mens digitale lærings- og treningsprogrammer gir mentalt og fysisk forberedte soldater.

– Frafallet er stort i førstegangstjenesten og koster både samfunnet og Forsvaret dyrt. Belastningsskader er en viktig årsak. En god del stiller til førstegangstjenesten med dårlig fysikk eller treningsstudiomuskler som ikke hjelper på øvelse. Vi håper å redusere frafallet betydelig ved hjelp av Min side, sier Buer.

Vingsersjant Ole Kirkerød forteller om Forsvarets "Min side".

Dette er Digitaliseringsprisen

  • En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.
  • Vinneren kåres på Digitaliseringskonferansen på Gardermoen mandag 22. august.
  • For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
  • Årets finalister er Forsvarets «Min side»-løsning, Utlendingsdirektoratets automatisering av søknader om statsborgerskap, og TISK IKT, et storstilt digitaliseringssamarbeid for å takle pandemien.
  • Blant tidligere års vinnere finner vi Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.
  • I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Marianne Hofseth-Olsen i Den Norske Dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Kontaktpersoner

  • Seniorrådgiver for digitalisering Benedicte Buer, Forsvaret: Tlf. 997 98 280
  • Juryleder Olav Skarsbø, Digdir: Tlf. 909 93 462
  • Kommunikasjonsrådgiver Are Kvistad, Digdir: Tlf. 478 07 910