Hopp til hovedinnhold

Den nasjonale digitaliseringsstrategien 2030 blir tema på konferansen

Felles for oss alle er ønsket om å forstå og lære mer om digitaliseringens betydning for demokrati, tillit, europeisk regulering, personvern, og betydningen av felles helhetlig infrastrukturutvikling, ved nye typer samarbeid, styring og finansiering.

Karianne Tung lanserer ny nasjonal digitaliseringsstrategi sommeren 2024

Digitaliseringsminister Karianne Tung sa på Direktoratet for forvaltning- og økonomistyring (DFØ)sin årskonferanse Bedre stat i år at den nye strategien kommer til sommeren.

Hun sa videre at vi må bygge landet på nytt med digitalisering, og at det vil kreve nye styringsmodeller for å få til digital samhandling og nye finansieringsmodeller for felles prosjekter.

NHO og regjeringen lanserte et Digitalt krafttak

På årets NHOs årskonferanse (arskonferansen.no) ble Sammen om Digitalt krafttak (nho.no) lansert. Sammen skal partene og regjeringen jobbe for at Norge blir et foregangsland innen digitalisering og kunstig intelligens.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på Digitaliseringskonferansen 2023

Utfordringene vi står overfor for å kunne lykkes med den digitale transformasjonen ble beskrevet i klar tale av riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på fjorårets Digitaliseringskonferanse, og på hans egen Forbedringskonferansen 2023 (riksrevisjonen.no).

Men riksrevisoren gikk enda lenger og var enda tydeligere på alvoret i situasjonen på DFØs årkonferanse 2024. Her sa han blant annet at det ikke vil være mulig å sikre fremtidens velferdssystem uten et massivt fokus på digitale løsninger, og at det ikke lenger er tid for frivillighet.

Se hele riksrevisorens innlegg (med tillatelse fra DFØ og Riksrevisjonen)

Hurdalsplattformen

Statsminister Jonas Gahr Støres regjering lovet i Hurdalsplattformen å «gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor», for å få ytterligere fart på vårt felles digitaliseringsarbeid.

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 ble lansert

Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup lanserte strategien "Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025" på Digitaliseringskonferansen i 2019 for fullsatt sal med ca. 1400 forventningsfulle mennesker på Gardermoen.

På konferansen tar vi opp temaer som kunstig intelligens, EU-samarbeidet, digital inkludering, sammenhengende tjenester, deling og bruk av data, fellesløsninger, styring og finansiering, gevinstrealisering og sist, men ikke minst, kompetanse. Dette er temaer blant innspillene til den nye nasjonale strategien.

Kontakt

Arrangement i Digdir