Hopp til hovedinnhold

Fiks-plattformen er ein del av felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tenesteutvikling. Statlege etatar skal, saman med KS, vurdere kva kommunale løysingar, inkludert FIKS-plattformen, som ein del av løysingar i si samhandling med kommunal sektor der dette er naturleg.

Ta gjerne kontakt om du har du eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur