Digitaliseringsbloggen

Velkommen til Digitaliseringsbloggen!

Direktør Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, der han blant annet var ansvarlig for ett av de største endrings- og IKT-prosjektene som har vært gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vært involvert i strategiske endringsprosesser, store prosjekt og større anskaffelser for en rekke departement, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter. Han ble utnevnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet fra 1. januar 2020.

I krisetider gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Så langt synes jeg at vi i Norge har klart å gi rom for både fornuft og følelser i håndteringen av koronakrisen, en situasjon som nådeløst setter nye rammer for alle – for det offentlige, næringslivet og for enkeltmennesker rundt om i hele landet.

Du leser nå den nye Digitaliseringsbloggen. Jeg håper denne bloggen kan bli en kanal der både vi i Digitaliseringsdirektoratet og andre som er opptatt av digitalisering, kan dele meninger, erfaringer og tanker om det store temaet som handler om omstilling og modernisering av offentlig sektor. For tiden vi opplever i fellesskap akkurat nå, gjør at meningsutveksling og deling av kompetanse er viktigere enn noensinne.

Koronakrisen er blitt en kraftig motor i digitaliseringen. Bedrifter, organisasjoner, kommuner og andre offentlige virksomheter, ansatte, ledere, lærere, studenter og mange andre opplever nå en rask digital modning. Det skjer både på individnivå og samfunnsnivå.

«Alle» jobber på hjemmekontor, elevene får undervisning på nettbrett, og det meldes inn nye behov for digitale tjenester som kan bidra til å håndtere krisen. Eksempler på dette er selvrapporteringsløsningen for mennesker med koronasymptomer og kompensasjonsordningen for bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virusutbruddet. Tjenester som tradisjonelt krever lengre tid til utvikling skjer nå på få dager og uker.

Jeg tenker som mange andre at vi kanskje går inn i en tid som vil endre samfunnet vårt. På overflaten handler det om nye reisevaner og flere videomøter, men dette er bare krusninger på havet av samfunnsmaskineriet som består av organisering, strukturer og relasjoner, arbeidsformer, tjenesteutvikling og leveranser.

Kanskje er vi på vei inn i en digital kulturendring som gir fart til det vi betegner som digital transformasjon. Digital transformasjon handler ikke om å lage digitale versjoner av oppgaver og produkter vi kjenner fra før. Det handler om å løse oppgavene på nye måter, gjerne med nye samarbeidspartnere, der brukernes behov står i sentrum, ikke de som leverer tjenestene. Digital transformasjon innebærer gjerne grunnleggende endringer i måten vi jobber på og organiserer oss for å få løst oppgavene.

Koronakrisen vil gå over, men først skal vi komme oss gjennom den. Digitaliseringsdirektoratets nasjonale fellesløsninger spiller allerede en viktig rolle i samfunnet

Men hva kan vi som jobber med digitalisering lære av denne vanskelige tiden? Og hva mener du er det viktigste Digitaliseringsdirektoratet og offentlig sektor kan bidra med? Har du innspill, ta gjerne tastaturet fatt!

Direktør Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Han har lang erfaring som leder fra offentlig og privat sektor, og har ledet tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekter både som leder og konsulent. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, der han blant annet var ansvarlig for ett av de største endrings- og IKT-prosjektene som har vært gjennomført i offentlig sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 fra stillingen som direktør for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vært involvert i strategiske endringsprosesser, store prosjekt og større anskaffelser for en rekke departement, statlige etater, sykehus, kommuner og private virksomheter. Han ble utnevnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet fra 1. januar 2020.

Kommenter

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Ren tekst

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Automatisk linjeskift
  • Adresser til nettsider og epostadresser blir automatisk gjort om til lenker.