Hopp til hovedinnhold

Nettløysingar skal minst utformast i svar med standard WCAG 2.1, på nivå A og AA, eller tilsvarande denne standarden.

Kvifor følgje?

Universell utforming betyr at brukarane – uavhengig av sine føresetnader – på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar.