Hopp til hovudinnhald

Sjølv om regelverket i all hovudsak stiller krav om å følgje krava på A- og AA-nivå i WCAG-standarden, er det ei tilråding å utforme nettløysingar som samsvarar med alle krav, inkludert på AAA-nivå.

Kvifor følgje?

Universell utforming bygger på tanken om at tenester skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Les meir om kvifor universell utforming av ikt på uutilsynet.no.