Tilsette ved ressurssenteret

Dei som arbeider ved senteret, har juridisk, teknologisk og samfunnsvitskapleg bakgrunn.

Portrett av Tone Bringedal

Tone Bringedal

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Tone har hatt ansvar for å etablere senteret, og har ei hand med i mange av senterets oppgåver. Tone har lang erfaring som medarbeidar og leiar og har arbeidd med fornying og digitalisering mange stader i offentleg sektor. Tone har jobba tett med utvikling av digitale tenester som norge.no i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eResept i helsesektoren, og ID-porten i Difi. Tone har mellomfag i pedagogikk og bibliotekutdanning frå Høgskolen i Oslo og Universitetet i Trondheim.
Telefon
+47 414 59 374
Portrett av Astrid Solhaug

Astrid Solhaug

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer vurderingar i skjeringspunktet mellom samfunnsvitskap og juss, arbeider med høyringar, politikkutforming og kontakt med interne, eksterne og internasjonale samarbeidspartnarar. Astrid har erfaring frå Justisdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen, med arbeidssete i Brussel. Ho har mellom anna vore justisråd og medverka i EU-forhandlingane om personvernforordninga (GDPR). Astrid er sosiolog med mastergrad i sosiologi frå Universitetet i Oslo. Ho har og eit grunnfag i juss. .
Telefon
+47 000 00 000
Portrett av Jens Andresen Osberg

Jens Andresen Osberg

Rådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer juridiske vurderingar, arbeider med høyringar og fungerer som bindeledd i samtalar mellom juristar og teknologar. Jens er jurist og teknolog. Han har erfaring som programvareutviklar og har skrive masteroppgåve om innsyn i automatiserte avgjerder etter personvernforordninga. Jens er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har snart ein bachelorgrad i informatikk frå Universitet i Oslo.
Telefon
+47 907 49 719
Portrett av Rozemarijn van der Hilst Ytreland

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer juridiske vurderingar, arbeider med høyringar og politikkutforming. Rose har erfaring frå Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalets sekretariat. I tillegg har Rose jobba som forskar og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekt. Rose er utdanna jurist med ein ph.d.-grad i rettsvitskap frå Universitetet i Oslo og LL.M. (mastergrad) i rettsvitskap frå Universitetet i Utrecht, Nederland.
Telefon
+47 452 80 779
Heather Broomfield

Heather Broomfield

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, vil arbeide med høyringar og politikkutforming. Heather har erfaring frå offentleg og privat sektor, og også frå forskingsektoren. Ho har lang erfaring med juss og deling av data frå eit pådrivarperspektiv. Ho har arbeidd særleg med opne data, kunstig intelligens og datadriven forvalting og -økonomi. Heather tek no ein doktorgrad om korleis ein kan realisere datadriven forvalting på ein forsvarleg måte. I tillegg til å vere involvert i konkrete saker, vil forskningsfunna hennar bidra til kunnskapsgrunnlaget til ressurssenteret. Heather har (LLM) mastergrad i innovasjon, teknologi og juss frå universitetet i Edinburgh og ein bachelor-grad i offentleg administrasjon frå universitetet i Limerick. Ho held for tida på med sin doktorgrad i juss ved Universitet i Oslo.
Telefon
+47 917 88 261
Portrett av Siri Eriksen

Siri Eriksen

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer juridiske vurderingar, arbeider med høyringar og politikkutforming. Siri har erfaring mellom anna frå Skatteetaten, der ho har arbeidd med fleire digitaliseringsprosjekt, høyringsarbeid og implementering av den nye personvernforordninga. Siri har også jobba ved senter for rettsinformatikk. Siri er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo. Ho har også ein cand.mag-grad med spesialisering i statsvitskap og mastergrad i kriminologi frå Universitet i Oslo.
Telefon
+47 928 08 642
Portrett av Liv Simonsen

Liv Bergliot Simonsen

Hospitant (Fagdirektør)
Digitaliseringsdirektoratet
Gir råd i konkrete saker, gjer juridiske vurderingar, arbeider med høyringar og politikkutforming. Liv hospiterer i ei 80 prosent stilling fram til 31. januar 2021. Liv kjem frå Statens lånekasse for utdanning, der ho framleis vil vere tilknytt direktørens stab på styring og organisasjonsutvikling 20 prosent av tida. Liv har lang erfaring med leiing av prosessar for utvikling av regelverk som legg til rette for automatisert saksbehandling og digitale tenester, produksjonsstyring, styringssystem for kvalitet og personvern og bruk av teknologi (KI) til kontrollformål. Hun har også god erfaring om brukarbehov i møte med offentleg sektor frå arbeidet som advokat. Liv er jurist frå Universitetet i Oslo med advokatbevilling og master i intern revisjon frå BI.
Telefon
+47 990 37 581