Hopp til hovedinnhold

Digitale tenester skal, når det er teneleg, tilpassast til informasjonsutveksling på tvers av landegrenser. Dette skal gjere det mogleg for offentlege myndigheiter, næringsdrivande og innbyggjarar å utføre oppgåver digitalt innanfor EØS-området.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur