Hopp til hovudinnhald

Ved nye anskaffingar av IKT-løysingar bør verksemder stille krav i tråd med reglande som følgjer av det kommande webdirektivet (WAD) og WCAG 2.1-standarden.

Kvifor følgje?

Universell utforming bygger på tanken om at tenester skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Les meir om kvifor universell utforming av ikt på uutilsynet.no.

EU sitt webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er no del av norsk rett. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022, og gjeld for verksemder i offentleg sektor. Det blir ei innføringstid på 1 år, og nye krav skal følgast frå og med 1. januar 2023.