Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Digitalisering og samordning
 • Digital samhandling
 • Sammenhengende tjenester
 • Digdir
Tid:
torsdag 12. oktober kl. 09:00–10:00, 2023
Sted:
Digitalt møte

Samarbeidsnettverket skal understøtte arbeidet med de 7 livshendelsene og andre sammenhengende tjenester. Viktige perspektiv er brukerorientering, samarbeid kommune-stat og hindringer/behov som treffer flere enn 1 virksomhet/sektor.

Nettverket er etablert og ledes av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KS. Nettverket er åpent for alle aktører som deltar i utvikling av sammenhengende tjenester/livshendelsene. Møtene er månedlig, gjennomføres digitalt og er dialogbasert. I tillegg går vi litt i dybden på ett tema som treffer majoriteten i nettverket. 12. oktober er tema «Deling av innsikt og prototype fra Kristiansand kommune fra deres Stimulab-prosjekt om å redusere utenforskap for ungdommer.»

Deltakende virksomheter er:

 • NAV (Miste og finne jobb, Få jobb)
 • Helsedirektoratet (Alvorlig sykt barn, DigiUng)
 • Kulturdepartementet (Starte og drive frivillig organisasjon)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Ny i Norge)
 • Digitaliseringsdirektoratet (Dødsfall og Arv)
 • Brønnøysundsregistrene (Starte og drive bedrift)
 • Skatteetaten (Folkeregisteret og Fremtidens Innkreving)

  Øvrige deltakende virksomheter er: Bufdir, DFØ, Direktoratet for e-helse, DigiViken

Det er ingen påmelding til dette møte, møtet er for offentlige etater. Interesserte bes henvende seg til kontaktperson for nettverket.