Hopp til hovudinnhald

Digitaliseringsrådet gir fagleg grunna og erfaringsbaserte råd og anbefalingar til leiarar i staten. Det kan vere reine digitaliseringsprosjekt eller endringsprosessar der digitalisering utgjer ein viktig del.

Rådet er ei anbefalt, frivillig ordning for statlege verksemder, og for digitaliseringsarbeid der stat og kommune arbeider saman.

Kvifor følgje?

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.