Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Lag tilgjengelegheiterklæring for nettstader og appar

Verksemder i offentleg sektor skal ha ei tilgjengelegheitserklæring som viser status for universell utforming av nettstader og appar. Dette er eit nytt krav som kjem med webdirektivet (WAD).