Digitaliseringsbloggen

Kunstig intelligens i offentlige digitale tjenester

Heather Broomfield

Heather Broomfield

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Heather Broomfield har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor og forskningsarbeid i Norge og Irland. Offentlig digital forvaltning har alltid vært hovedfokus i arbeidet. Som seniorrådgiver i Difi var Broomfield ansvarlig for etableringen av de første løsningene for deling og bruk av åpne offentlige data. Siden 2016 har hun jobbet for å utløse potensialet innen datadrevet forvaltning og bruk av kunstig intelligens på dette feltet. Hun bygger videre på dette gjennom sitt PhD-arbeid om hvordan man kan ivareta de demokratiske verdiene når det offentlige tar i bruk kunstig intelligens, og hvordan dette konkret kan anvendes i Digitaliseringsdirektoratets samfunnsoppdrag. Broomfield har bachelor i Public Administration og en master i Innovation, technology and the law.

Podkast: Kunstig intelligens (KI) er ikke lenger science fiction. Hvilke utfordringer må løses for å kunne ta i bruk kunstig intelligens i offentlige digitale tjenester?

Jeg er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet og arbeider for tiden med en doktorgrad om KI. Kollega Are Kvistad inviterte meg til en podkast-samtale om dette temaet. Den finner du nedenfor. 

Kunstig intelligens er et svært aktuelt tema i digitaliseringsdebatten. I privat sektor verden over er det et utall aktører som forsker og utvikler avanserte algoritmer og løsninger som faller inn under begrepet kunstig intelligens. Også offentlig forvaltning har behov for å utvikle nye, sammenhengene og bedre tjenester til innbyggere og samfunn, men her har man ikke kommet like langt. Stordata og kunstig intelligens danner likevel grunnlag for en omfattende digital transformasjon i norsk offentlig sektor.

Arbeidet med min doktorgradsavhandling er knyttet til Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, og handler spesielt om kunstig intelligens i offentlig sektor. Avhandlingen bærer tittelen "Government by Algorithm - Protecting Democratic Values in the Deployment of Artificial Intelligence by the Public Sector".

I podkasten framgår også noen av resultatene som viser hvilke utfordringer offentlige virksomheter møter i arbeidet med å ta i bruk KI. Mer informasjon om disse faktorene kan du finne i denne rapporten (NTNU 2019) som jeg har gitt ut sammen med forskerkollega Lisa Marie Reutter.

PhD-arbeidet er delfinansiert av Norges Forskningsråd gjennom gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen.  

I podkasten referes det også til denne UNESCO-rapporten: I'd Blush If I Could, Closing gender divides in digital skills through education.

Heather Broomfield

Heather Broomfield

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Heather Broomfield har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor og forskningsarbeid i Norge og Irland. Offentlig digital forvaltning har alltid vært hovedfokus i arbeidet. Som seniorrådgiver i Difi var Broomfield ansvarlig for etableringen av de første løsningene for deling og bruk av åpne offentlige data. Siden 2016 har hun jobbet for å utløse potensialet innen datadrevet forvaltning og bruk av kunstig intelligens på dette feltet. Hun bygger videre på dette gjennom sitt PhD-arbeid om hvordan man kan ivareta de demokratiske verdiene når det offentlige tar i bruk kunstig intelligens, og hvordan dette konkret kan anvendes i Digitaliseringsdirektoratets samfunnsoppdrag. Broomfield har bachelor i Public Administration og en master i Innovation, technology and the law.

Kommenter

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.

Ren tekst

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Automatisk linjeskift
  • Adresser til nettsider og epostadresser blir automatisk gjort om til lenker.