Krav og anbefalinger innenfor digitalisering

Bruk filter for å spisse visningen. Vil du kun sjå krav for kommunar? Eller alle krav i Digitaliseringsrundskrivet?

Du valde Tenesteutvikling: Brukaren i sentrum and Forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning, som gav 1 treff.