Krav og anbefalinger innenfor digitalisering

Bruk filter for å spisse visningen. Vil du kun sjå krav for kommunar? Eller alle krav i Digitaliseringsrundskrivet?

Du valde Anskaffingar: Etter kontrakt and Forskrift om IT-standardar i offentleg forvaltning, som gav 9 treff.