Husbanken: Veiviser Bolig for velferd

Prosjektet skal utvikle et nettbasert verktøy for læring, deling og formidling i det boligsosiale arbeidet. Støtte: 15 000 000.

Veiviseren sammenstiller informasjon fra seks ulike direktorater. Primærmålgruppen er kommunene, til hjelp i deres arbeid med bosetting av vanskeligstilte, integrering av flyktninger, tjenester til rusmiddelavhengige, og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.

Veiviseren vil blant annet inneholde digitale kurs, sjekklister, steg-for-steg veiledning og prosjektrom. Effektene av tiltaket vil være økt støtte og veiledning i kommunenes boligsosiale arbeid, økt samhandling, fjerning av tidstyver, økt kompetanse og bedre helhetsforståelse av helheten i det boligsosiale arbeidet.