Hopp til hovudinnhald

Krav og anbefalingar innan digitalisering Gjer postjournalar tilgjengeleg på nett

Dei aller fleste statlege forvaltningsorgana skal gjere postjournalar tilgjengelege på eInnsyn. Bruk av eInnsyn er tilrådd for kommunal sektor.

Kvifor følgje?

eInnsyn er ei løysing som gjer offentleg forvaltning open og tilgjengeleg for innbyggjaren. Retten til innsyn er nedfelt i grunnlova.