Hopp til hovedinnhold

Før ei verksemd tar stilling til om ei nasjonal fellesløysing kan brukast, må verksemda sjølv gjennomføre ei risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS) av løysinga, og ei utgreiing av konsekvensar for personvern (DPIA).