Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Gjennomfør ROS-vurdering ved bruk av fellesløysingar

Før ei verksemd tar stilling til om ei nasjonal fellesløysing kan brukast, må verksemda sjølv gjennomføre ei risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS) av løysinga, og ei utgreiing av konsekvensar for personvern (DPIA).