Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Gi brukarane rettleiing

Brukarane skal få hjelp og rettleiing til å bruke digitale tenester, til dømes gjennom rettleiing på nett, digital dialog eller direkte kontakt.

Det er ikkje laga spesifikk rettleiing.

Har du eksempel på bruk? Ta gjerne kontakt

Nasjonal arkitektur