Hopp til hovedinnhold

Krav og anbefalingar innan digitalisering Følg personvernpliktene når personopplysningar samlast inn og brukast

Når ei verksemd samlar inn og brukar personopplysningar, er det mange plikter som følgjer av personvernregelverket.

Verksemder skal følgje krava i personopplysningslova, og gjennomføre tilpassningar og endringar når det er naudsynt. Dei skal ha ei risikobasert tilnærming til personvernarbeidet.