Hopp til hovedinnhold

Når ei verksemd samlar inn og brukar personopplysningar, er det mange plikter som følgjer av personvernregelverket.

Verksemder skal følgje krava i personopplysningslova, og gjennomføre tilpassningar og endringar når det er naudsynt. Dei skal ha ei risikobasert tilnærming til personvernarbeidet.