Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Følg krava i KS-ordninga for digitaliseringsprosjekt på meir enn 300 mill. kroner

Statens prosjektmodell fastsett krav til utgreiing, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekt.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur