Statistikk: Norge i verden FNs eGovernment survey

Norge rangeres til en 13. plass i FNs eGovernment indeks 2020. Se resultatet fra undersøkelsen her

Figuren viser at Norge ligger på 13. plass over verdens land når det gjelder digital modenhet av offentlig sektor. I forrige undersøkelse i 2018 ble Norge rangert til en 14. plass.

E-Government Development Index presenterer tilstanden for digitalisering i offentlig sektor i FNs medlemsstater.

Les mer om undersøkelsen på publicadministration.un.org

Kilde: UN E-Government Survey 2020
Neste oppdatering: -