Hopp til hovedinnhold

Fjerde møte var eit fysisk møte, i Leikanger. Sakene var: helhetlig informasjon, hendelsesdrevet arkitektur, rammeverk for finansieringsmodellar m. fl.

Neste møte er 5. september 2023. Det møtet er digitalt. Nederst finn du lenkje til referatet publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Helhetlig informasjon
  • Hendelsesdrevet arkitektur
  • Rammeverk for finansieringsmodell
  • Runde rundt bordet - viktige, relevante saker for rådet
  • Status for Referansekatalogen
  • Status for Innovasjonsstandard 56 000
  • Elmer og WCAG
  • Behovsliste (fast agendapunkt)