Fagsamling for deltakere i arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester

Digitalisering og samordning
Fredag 12. februar kl. 11:05–12:00, 2021
Digitalt

Fagsamling for deltakere i arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester. Tema: En fremtid hvor 'Innkrevingen bare skjer'

I arbeidet med de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester er det mye å lære fra Skatteetatens program for å modernisere innkrevingsområdet.

I dette innlegget forteller Skatteetaten om sine erfaringer så langt knyttet til programorganisering og forhold knyttet til styringsmodell, programmets omfang, samarbeidet med andre, finansieringsmodell, gjennomføringsstrategi mm.

Innledere i dagens fagsamling er:

  • Bente Dahle, prosjekt/programleder 'Fremtidens innkreving'
  • Axel Birkeland, forretningsutvikler 'Fremtidens innkreving'

Fagligsamling for de syv livshendelsene og sammenhengende tjenester er en etablert fast møteplass for de som er interessert i problemstillinger knyttet til realisering av regjeringens syv prioriterte livshendelser og andre sammenhengende tjenester. Hensikten med samlingene er å dele erfaringer, både på godt og vondt, og å lære av hverandre for å bygge på erfaringer og arbeid som er gjort. I møtene legger vi opp til at deltakere kan stille spørsmål

Møtet er åpne for alle som ønsker å delta, men er spesielt rettet mot dere som jobber med livshendelsene og sammenhengende tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at det i møtet gjøres videoopptak. Det er kun når deltakerne selv aktiverer mikrofon eller kamera at lyd/bilde kommer med på videoopptak.

Spørsmål om denne fagsamlingen sendes til Mona Hovland Jakobsen, mhj@digdir.no, i Digitaliseringsdirektoratet.

For å stå på en epostliste der du blir invitert i Outlook til disse fagsamlingene kan du sende en epost til mhj@digdir.no

Arrangementet vil foregå på Teams, deltakelse vi via følgende lenke: Click here to join the meeting