Hopp til hovedinnhold

Fagforum for Kunstig intelligens i offentlig sektor

Emner:
  • Digitalisering og samordning
Tid:
tirsdag 24. mai kl. 10:00–11:15, 2022
Sted:
Digitalt

Kunstig intelligens brukes på stadig nye områder. Trondheim kommune skal vise oss hvordan kunstig intelligens kan brukes til å detektere avvik i energiforbruk i kommunale bygninger, og Skatteetaten forteller hvordan det gikk når de forsøkte Hackaton som arbeidsform.

Agenda

10.00-10.45:
Avviksdeteksjon i energiforbruk

Gjennom et informatikk-bachelorprosjekt ved NTNU har Trondheim Kommune fått et innblikk i hvorvidt kunstig intelligens kan brukes til å avdekke avvik i energiforbruk i kommunale bygninger som barnehager, skoler og helsehus. For å vite hva som er et avvik, må man først vite hva som er normalt. Normalen varierer basert på bygningstype, lokasjon, været og ukedag. Det er brukt 5 år med historisk energidata i en timesoppløsning som grunnlag.

Vi viser funn gjort i løpet av dette prosjektet.

10.45 – 11.15:
Hvordan gikk det da Skatteetaten arrangerte Hackaton for å skape nye KI-løsninger?

Deltakere fra fire divisjoner, ni organisasjonsenheter og ti forskjellige lokasjoner var samlet rundt samarbeidsbordene i Skatteetatens lokaler to dager i midten av mars. Hensikt? En intensiv kodemaraton for bygge nye maskinlæringsmodeller som løser konkrete behov i oppgaveløsningen vår – og ikke minst, teste en ny måte å jobbe sammen på.

Rasmus Sjøholt Engelschiøn forteller om erfaringer og resultater fra første gang Skatteetaten gjennomførte et Hackaton for etatens Data Science-miljø

Hackathon: Bygget nye maskinlæringsmodeller på bare to dager - The Norwegian Tax Administration (skatteetaten.no)

Kontakt

Joachim Fugleberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 88 65 86