Hopp til hovedinnhold

Fagforum for Kunstig intelligens i offentlig sektor

Emner:
  • Digitalisering og samordning
Tid:
torsdag 03. februar kl. 13:00–14:30, 2022
Sted:
Digitalt møte

Personvern og diskriminering kan være utfordrende når offentlig sektor skal ta i bruk kunstig intelligens. Arkivverket viser oss hvordan de bruker objekt-detektering for å løse personvernutfordringer, og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet undersøker risiko for diskriminering i det offentliges bruk av kunstig intelligens.

Agenda:

13.00-13.45:
AI i Arkivverket og sladding av sensitiv informasjon fra skannede historisk dokumenter ved bruk av objekt-detektering

Arkivverket har ansvar for å forvalte tilgjengeliggjøre historisk dokumentasjon. Gammel grunnbok inneholder viktig informasjon om eiendomsgrenser og benyttes av eiendomsmeglere og privatpersoner bl.a. ifm. kjøp/salg og tvister. Tidligere lå de skannede dokumentene ute, men siden de inneholder personnummer, ble tilgangen underlagt kontroll. Dette medførte mye ekstra manuelt arbeid for saksbehandlere, som måtte ta imot innsynsforespørsler og se gjennom dokumentene for å sladde personnummer manuelt før de kunne sendes til den som ba om innsyn. Dette ble gjort i over et år, hvorpå vi trente en modell som har tatt over denne oppgaven i produksjon.

13.45 – 14.30:
Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering

Rambøll Management Consulting og Vestlandsforsking jobber på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å kartlegge bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering. Prosjektet skal kartlegge bruk og/eller planer for bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor, risiko for diskriminering i det offentliges bruk av KI, og praksis for forebygging av diskriminering ved bruk av KI. Prosjektet skal innhente innsikt gjennom en spørreundersøkelse som skal kartlegge KI-prosjekter i det offentlige, i tillegg til å gjennomføre inntil 30 kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i offentlige virksomheter som har særlig fokus på integreringen av kunstig intelligens i sin virksomhet. Prosjektet vil også ha kontakt med fagmiljøer innen KI-sektoren på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt gjennomføre dialogmøter med sentrale offentlige aktører.

Kontakt

Joachim Fugleberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 88 65 86