Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor-Data science

Digitalisering og samordning
Torsdag 06. mai kl. 12:00–13:00, 2021
Digitalt

Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor, tema: Data science

Tolletaten forteller hvordan de jobber med Data Science. Vi får høre refleksjoner om hva som fungerer godt og hva som er typiske utfordringer. Presentasjonen fungerer som en innledning til løpende diskusjoner rundt ulike temaer, der deltakere oppfordres til å stille spørsmål og dele sine erfaringer.

Det er ikke påmelding til dette arrangementet: Klikk her for å bli med på møtet

Program

Velkommen til Fagforum
v/ møteleder Wenche Celiussen

Hvordan rigger vi oss for å skape verdi av data? Data Science i praksis i offentlig sektor.
Innlegg fra Tolletaten v/Guillaume Lanquepin