EUs eGovernment Benchmark

I forhold til andre land i Europa scorer Norge høyest på område digital infrastruktur. Se resultatene fra EUs eGovernment Benchmark 2020 her

EUs eGovernment Benchmark sammenlikner EU-landene (samt Norge, Island, Sveits, Montenegro, Serbia og Tyrkia) på fire sentrale områder innenfor digitalisering:

 • Brukerorientering
 • Transparens
 • Digital infrastruktur
 • Bruk på tvers av landegrenser

Undersøkelsen tar for seg tjenesteforløpet for åtte ulike livshendelser:

 • Drive virksomhet
 • Erstatningsprosess
 • Flytte
 • Eie og kjøre bil
 • Starte egen virksomhet
 • Miste og finne jobb
 • Studere
 • Familieliv

Resultat fra 2020-undersøkelsen viser at område Norge skårer høyest på i forhold til de andre landene i undersøkelsen, er digital infrastruktur. Område Norge skårer lavest på i forhold til de andre landene i undersøkelsen, er transparens. Her testes blant annet graden av informasjon brukeren får om stegene i søknads- og behandlingsprosessen, myndighetenes ansvar, og innsyn i egne data brukt i tjenesten.

Kilde: EUs eGovernment Benchmark 2020
Neste oppdatering: 2021