Statistikk: Norge i verden EUs eGovernment Benchmark 2021

Norge havner på en 11. plass blant 36 europeiske land i EUs digitaliseringsundersøkelse eGovernment Benchmark. Størst forbedringspotensiale har Norge på området som går på transparens og åpenhet rundt digitale offentlige tjenester.

Undersøkelsen viser at Norge, sammen med mange av de andre landene, stort sett har tilgjengeliggjort de offentlige tjenestene som testes digitalt. De fleste nettsidene og tjenestene fungerer for bruk på mobil og nettbrett, og har god brukerstøtte-funksjonalitet som for eksempel ved bruk av live chat. I figuren under kan du se nærmere på poenggivning og rangering av landene.

Kart med poeng og rangering av landene

Norge på en 18. plass innen området som går på transparens

Transparens er det området i undersøkelsen hvor Norge har størst forbedringspotensiale. Her blir vi rangert til en 18. plass. Transparens handler her om i hvilken grad brukeren får informasjon om følgende:

 • hvordan tjenesten blir levert, for eksempel om steg brukeren må gjennom før tjenesten er fullført
 • bruk av personlige data, for eksempel om personlige data har blitt brukt, og til hvilket formål
 • utforming av tjenesten, for eksempel om hvordan brukeren kan bidra i utforming av tjenesten eller bidra til å påvirke bakenforliggende politikk

Vi kan bli bedre på å dele informasjon om bruken av personlige data

Undersøkelsen viser at de norske nettsidene som testes i stor grad opplyser om personlige data har blitt brukt. Det brukeren i mindre grad får opplysninger om, er når, og av hvem og til hvilket formål dataene har blitt brukt.

Figuren under viser rangeringen av Norge og de andre landene for området transparens, og de tre indikatorene som området består av.

Tar utgangspunkt i livshendelser fra et brukerperspektiv

Tjenestene som testes er knyttet til åtte utvalgte livshendelser, og testes i et to-årig løp. I rapporten for 2021 er det livshendelsene "å starte opp en bedrift", "å miste og finne ny jobb", "å studere" og "familieliv" som testes. Les mer om undersøkelsen i faktaboksen under:

Om undersøkelsen

Undersøkelsen publiseres årlig, og ble publisert for første gang i 2012. Den sammenlikner offentlige digitale tjenester i 36 europeiske land.

Tjenestene testes innenfor følgende områder:

 • om tjenestene er tilgjengelige digitalt og for bruk på mobil og nettbrett, og om de har gode brukerstøtte-funksjoner
 • grad av transparens i leveranse og utforming av tjenesten og bruk av personlige data
 • teknisk infrastruktur
 • om tjenestene kan brukes på tvers av landegrenser

Tjenestene som testes er knyttet til 8 livshendelser som testes i et 2-årig løp:

 • 2021:
  • å starte opp en bedrift
  • å miste og finne ny jobb
  • å studere
  • familieliv
 • 2020:
  • å drive en bedrift
  • å starte en mindre klagegang
  • å eie bil
  • å flytte

Capgemini med samarbeidspartnere utarbeider rapporten på vegne av EU-kommisjonen.

Metoden «mystery shopping» brukes for å evaluere tjenestene. Dette er en metode som setter brukerreisen og -opplevelsen i fokus.

De syv prioriterte livshendelsene

Merk at livshendelsene som testes i undersøkelsen er noe sammenfallende med regjeringens syv prioriterte livshendelser, men det er ikke et én-til-én-forhold mellom disse. Les mer om de syv prioriterte livshendelsene i arbeidet med regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi.