Endringshistorikk og versjonslogg

Her finner du informasjon om forvaltningen av prinsippene, endringslogg, og liste over gjeldende og tidligere versjoner i pdf-format.

Forvaltning og videreutvikling av prinsippene

Første versjon av arkitekturprinsippene kom i en stortingsmelding i 2009, og de oppdaterte prinsippene er derfor forankret hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prinsippene er utarbeidet i fellesskap med statlige og kommunale virksomheter og sendt på høring sommeren 2019. De oppdaterte prinsippene er forankret i Arkitektur- og standardiseringsrådet og i Skates arbeidsutvalg. Prinsippene vil forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet i overenstemmelse med KMD. Ved vesentlige endringer i prinsippene vil offentlig høring gjennomføres.

Endringslogg

Gjeldende versjon er versjon 3.0, publisert 14. januar 2020.

Kontakt