Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk statens standardavtaler (SSA) ved innkjøp av IT- og konsulenttjenester

Vi anbefaler at offentlege verksemder nyttar Statens standardavtalar, SSA, der desse er eigna

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur