Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk standardar for sikring av kommunikasjonskanalar

Bruksområdet omfattar design, implementering, konfigurering, sikring, overvaking og vedlikehald av sikre kommunikasjonskanalar (VPN).

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur