Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk reservasjonsstatus fra kontaktregisteret når viktige brev skal sendast digitalt utan samtykke

Både kommunale og statlege forvaltningsorgan skal nytte informasjon om reservasjonsstatus frå kontaktregisteret.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur