Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk kontaktinformasjon fra kontaktregisteret ved varsling om vedtak

Både kommunale og statlege forvaltningsorgan skal nytte kontaktinformasjon får kontaktregisteret ved varsling av innbyggarar, utsending av vedtak og annan viktig digital kontakt.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur