Krav og anbefalinger innenfor digitalisering Bruk EHF infrastruktur/PEPPOL-nettverket ved sending og mottak av elektroniske meldinger i konkurranse- gjennomføringsfasen og kontraktsoppfølgingsfasen

Det anbefales offentlige virksomheter som skal sende og motta elektroniske meldinger i konkurransegjennomføringsfasen og kontraktsoppfølgingsfasen å benytte EHF infrastruktur (PEPPOL-nettverket)

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur