Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digitalisering og samordning
  • Informasjonsforvaltning
  • Kunstig intelligens
Arrangør:
Eksternt arrangement
Tid:
tirsdag 06. februar kl. 09:00–16:00, 2024
Sted:
Clarion Hotel The Hub, Oslo

Direktoratet for forvaltning og økoniomistyring (DFØ) arrangerer hvert år "Årskonferansen – en bedre stat" (tidligere Styringskonferansen og Forvaltningskonferansen).

Endrede spilleregler eller et helt nytt spill? Norge mot 2030 – hva er løsningene?

Med en verden i endring og store problemer som krig og ustabilitet, klimaendring og endret demografisk sammensetning, står forvaltningen overfor kjente og ukjente utfordringer. Kan nåtidens og fremtidens utfordringer løses med dagens virkemidler, eller en justering av disse, eller er vi del av et nytt spill som krever helt andre løsninger? 

Hvordan avveie mellom langsiktighet og kortsiktighet? Finner vi kortsiktige løsninger på langsiktige problemer, når vi egentlig trenger strukturelle endringer med omstilling og nye ideer? Hvordan kan ny teknologi, blant annet kunstig intelligens, bidra til å løse noen av utfordringene? Og hva kreves av endringer innenfor styring, ledelse og organisering for å utnytte den nye teknologien?

Fra Digdir deltar direktør Frode Danielsen.

Kontakt

Onar Aanestad

Informasjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 42 66 31