Møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet Andre møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2021

Nokre av sakene var: Orienteringssak eMelding og prioritering av vidare arbeid med referansearkitekturar, Digital assistent, og Anbefale prioriteringar om vidare arbeid på arkitektur- og standardiseringsområdet.

Møtet vart halde den 15. juni, som digitalt møte via Teams. Vedlagt finn de agenda frå møtet, og link til referat publisert på eInnsyn.

Sakene var:

  • Orienteringssak eMelding og prioritering av vidare arbeid med referansearkitekturar
  • Evaluering av forskrifta om IT-standarder i offentleg forvaltning
  • Nasjonalt/internasjonalt standardiseringsarbeid
  • Referansekatalogen - vegen vidare
  • Digital assistent
  • Anbefale prioriteringar om vidare arbeid på arkitektur- og standardiseringsområdet.