Videokonferanse

Bruksområdet er videokonferanser og utstyret som brukes til dette. Området dekker kun Hub'er, det vil si dedikert videokonferanseutstyr, ikke PC-basert utstyr.

Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Vi anbefaler at alle offentlige virksomheter anskaffer og benytter Hub'er og dedikert videokonferanseutstyr, som støtter både H.323 og SIP (Session Initiation Protocol) 

H.323 er en ITU H.-standard-protokoll som er nyttig for å kontrollere kommunikasjon over telefonnett, slik som ISDN.

SIP er en protokoll for VoIP (IP-telefoni), og «oversetter» et telefonnummer eller annen adresseinformasjon til en IP-adresse. 

Hjemmel

Kravet er gjeldende. Det ble innført 30.10.2012.

Veileder

Ingen veiledere tilgjengelig