Spørsmål og svar om nasjonale fellesløsninger

De nasjonale fellesløsningene er for deg som jobber med utvikling av offentlige digitale tjenester.

Innhold

  Hva er en nasjonal fellesløsning?

  En nasjonal fellesløsning er en byggekloss som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter brukes av mange.

  De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter: Altinn, Digital postkasse til innbyggere, Enhetsregisteret, Folkeregisteret, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, og Matrikkelen.

  I denne oversikten over nasjonale fellesløsninger viser vi i tillegg andre fellesløsninger forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet, og utvalgte løsninger som KS står bak. 

  Hva er formålet med denne framstillingen?

  Vi har laget en samlet og enhetlig framstilling av tilgjengelige nasjonale fellesløsninger. Vi legger vekt på å vise sammenhenger og samspill mellom løsninger. Målet er å gjøre det enklere å finne eksisterende løsninger, gi et bedre beslutningsgrunnlag, og slik bidra til økt bruk av fellesløsninger.

  Vi legger opp til at du skal bruke denne oversikten sammen med blant annet Felles datakatalog, Altinn digitalisering og Difis samarbeidsportal. 

  Hvem er oversikten over nasjonale fellesløsninger for?

  Oversikten er først og fremst for de som utvikler offentlige digitale tjenester, både i statlige virksomheter og i kommunal sektor. Mange av fellesløsningene kan også benyttes av private virksomheter. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn informasjon om hvem som er løsningens målgruppe.

  Kan jeg legge inn egne løsninger?

  Foreløpig er det ikke mulig å legge inn egne løsninger, men på sikt ønsker vi at denne oversikten skal presentere flere fellesløsninger enn de som i dag regnes som nasjonale. Kontakt oss gjerne med forslag til hvilke løsninger som bør være en del av oversikten. 

  Hvordan får jeg tilgang til løsningene?

  Det er fortsatt de forskjellige forvalterne av fellesløsningene som må hjelpe deg dersom du ønsker å ta i bruk en løsning. På hver side som presenterer en løsning har vi lagt inn en lenke til forvalternes informasjonssider for hvordan komme i gang med å bruke løsningene.