Samtykke

Altinn Samtykke hjelper deg med å innhente samtykke fra personer og organisasjoner. Du kan dermed få midlertidig innsyn i data det offentlige har innhentet tidligere.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2020. Se utviklingsplan
Betaling Betaler for tilkobling. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet