Maskinporten

Maskinporten er en løsning for tilgangsstyring for virksomheter som utveksler data. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter, og sørger for maskin-til-maskin autentisering.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

 

Sluttbrukere

Maskin-til-maskin

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2020
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet