Oversikt over nasjonale fellesløsninger Maskinporten

Maskinporten er en løsning for tilgangsstyring for virksomheter som utveksler data. Løsningen sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Maskin-til-maskin

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Planlagte endringer Ingen vesentlige endringer i 2020
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Anbefalt løsningsmønster for oppslag i data

Maskinporten er blant løsningene som inngår i realiseringen av referansearkitektur for oppslag i data basert på API-er, inkludert delegering av tilganger.

Les mer om referansearkitektur for eOppslag.